X
کارفرما ثبت آگهی استخدام کارجو ثبت رزومه کاری

آگهی استخدام کارمند پیمانی (شش ساله) در رشته‌های علمی، بهداشتی، فنی، درمانی و افسر پیمانی (پنج ساله) در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1392/06/19
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام کارمند پیمانی (شش ساله) در رشته‌های علمی، بهداشتی، فنی، درمانی و افسر پیمانی (پنج ساله) در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

الف) شرایط عمومی

1-   متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-   التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی

3-   اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقة فقیه

4-   نداشتن سابقة عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمان‌های سیاسی

5-   داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینة کیفری

6-   نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی

7-   داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد۱۶۰سانتی متر و حداقل دید چشم بدون عینک ۱۰/۸ )

8-   داشتن حداقل هیجده و حداکثر سی سال سن (مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می‌گردد. فرزندان معظم شهدا از پنج سال شرط سنی بالاتر برخوردار می‌باشند).

9-   برای داوطلبان استخدام پیمانی داشتن کارت پایان خدمت دورة ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی و دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غیبت) که تاریخ اعزام آن بعد از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ باشد، الزامی است.

10-         نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها

11-         داشتن حداقل معدل۱۳ در رشته کارشناسی مربوط به کارمندان علمی و افسران پیمانی و معدل حداقل ۱۴ در رشته‌های بهداشتی و درمانی (فرزندان معظم شهدا از شرط معدل معاف می‌باشند).

ب) شرایط اختصاصی استخدام

1.    دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصص‌های علمی، بهداشتی، فنی، درمانی و افسری به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص (برای تخصص‌های فنی مندرج در بند «ه» مدرک فنی یا سابقه کار ذکر شده فقط باید در همان حوزه تخصصی باشد).

2.    داوطلبانی که سابقه خدمت قراردادی در نیروی دریایی ارتش داشته باشند، از اولویت برخوردار هستند، اما افرادی که قبلاً یک بار به‌صورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نموده‌اند، نمی‌توانند داوطلب شوند.

3.    برای استخدام در کلیه تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ایثارگران، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، داوطلبان بومی و دارندگان سابقة بسیجی فعال از اولویت‌هایی برخوردار خواهند شد.

4.    حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت هستند.

5.    پذیرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایـی خواهند بود و در صورت نیاز، بنابه صلاحدید نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت.

ج : تخصص‌های علمی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد

محل خدمتی

۱

روانشناس عمومی

کارشناسی

۱

جاسک

۲

عمران

کارشناسی

۵

جاسک ۱نفر ، چابهار (کنارک)۱نفر، انزلی۱نفر،

سیرجان۲نفر

۳

پرستار عمومی

کارشناسی

۱

چابهار(کنارک)

۴

سخت افزار رایانه

کارشناسی

۱۳

بندرعباس۵نفر،جاسک۳نفر، چابهار (کنارک)۱نفر،

راس میدانی ۱نفر، پسابندر۱نفر، خارک۱نفر، خرمشهر۱نفر

 

د : تخصص‌های بهداشتی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد

محل خدمتی

جنسیت

۱

آمارحیاتی

کارشناسی

۱

تهران

مرد

۲

مهندس پزشکی

کارشناسی

۱

تهران

مرد

۳

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

۳

تهران، بندرعباس، چابهار(کنارک)

مرد/ زن

۴

فیزیوتراپی

کارشناسی

۴

تهران، بندرعباس، جاسک، رشت

مرد/ زن

۵

مامائی

کارشناسی

۲

تهران،چابهار(کنارک)

زن

۶

علوم تغذیه

کارشناسی

۳

تهران، بندرعباس، نوشهر

مرد / زن

۷

روانشناس بالینی

کارشناسی

۱

بندرعباس

مرد / زن

۸

شنوائی سنجی

کارشناسی

۱

بندرعباس

مرد / زن

۹

بینا ئی سنجی

کارشناسی

۲

بندرعباس، جاسک

مرد / زن

۱۰

پرستارعمومی

کارشناسی

۱

چابهار(کنارک)

مرد / زن

۱۱

بهداشت خانواده

کاردانی

۱

چابهار(کنارک)

مرد

۱۲

طب پیشگیری

کاردانی

۱

خرمشهر

مرد

۱۳

تکنولوژی علوم آزمایشگاهی

کاردانی

۱

بندرعباس

زن/ مرد

۱۴

دامپزشک عمومی

دکترا

۱

جاسک

مرد

 

ه : تخصص های فنی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

بندرعباس :

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد مورد نیاز

۱

آشپزی، سرآشپزی

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقة کار معتبر

۵

۲

آرایشگری

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۳

نجار و بسته بند

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۴

بنایی

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۵

رانندة بالابراز ۵/۲تن به بالا

پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه

۱

۶

تعمیرکار برق و باطری

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۷

تراشکاری

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

 

جاسک:

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد مورد نیاز

۱

آشپزی

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۲

نقاش ساختمان

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۳

آهنگری و جوشکاری

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۴

نانوائی

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۵

بنائی

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۶

آرایشگری

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای

۱

۷

رادیاتورساز

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۸

راننده لودر

پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه

۱

۹

راننده جرثقیل

پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه

۱

۱۰

راننده پایه یکم

پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم

۱

 

چابهار(کنارک):

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد مورد نیاز

۱

آشپزی

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمعتبر

۱

۲

نانوائی

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۳

تعمیرکار برق و باطری

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای

۱

۴

تعمیرکارموتورهای دیزلی

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای

۱

۵

صافکاری

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۶

رادیاتورسازی

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۷

کاربرجرثقیل ۲۰تا۳۰تن

پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه

۱

 

نوشهر:

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد مورد نیاز

۱

متصدی ماشین چاپ

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

 

منجیل:

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد مورد نیاز

۱

آرایشگری

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای

۱

 

ی : تخصص‌‌های افسری مورد نیاز(پیمانی پنج ساله)

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد

محل خدمتی

۱

عمران

کارشناسی

۲۴

بندرعباس۹نفر، جاسک۱۰نفر، چابهار(کنارک)۴نفر، انزلی۱نفر

۲

نقشه برداری و نقشه کشی

کارشناسی

۱

جاسک

۳

شیمی

کارشناسی

۱

چابهار(کنارک)

۴

مخابرات

کارشناسی

۶۲

راس میدانی۵نفر، پسابندر۵نفر، آستارا۳نفر، بندرعباس۲۰نفر،

جاسک۱۳نفر، چابهار(کنارک)۱۰نفر، انزلی۶نفر

۵

نرم افزار رایانه

کارشناسی

۸

بندرعباس۳نفر، جاسک۲نفر، چابهار(کنارک)۲نفر، انزلی۱نفر

۶

برق (الکترونیک)

کارشناسی

۲۰

راس میدانی۱نفر، پسابندر۱نفر، آستارا۱نفر

بندرعباس۹نفر، جاسک۳نفر، چابهار(کنارک)۴نفر، انزلی۱نفر

۷

سخت افزاررایانه

کارشناسی

۳

بندرعباس، جاسک، چابهار(کنارک)

 

هـ) امتیازها

1.    پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت

2.    پذیرفته شدگان از تسهیلات وام‌های مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

3.    همسر و فرزندان پذیرفته شدگان به‌عنوان افراد تحت تکفل آنان منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

و) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

1.    یک برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

2.    یک برگ روگرفت از مدرک تحصیلی

3.    یک برگ روگرفت از مدرک فنی و حرفه‌ای برای متقاضیان استخدام بند «ه» ( برای متقاضیان شغل رانندگی، روگرفت گواهینامة پایة یکم وگواهینامة ویژه یا گواهی معتبر سابقه کار) به تناسب موارد مندرج در جدول‌های تخصص

4.    یک برگ روگرفت از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچة آماده به‌خدمت ( بدون مهر غیبت ) با تاریخ اعزام بعد از دی‌ماه سال۱۳۹۲

5.    دو قطعه عکس ۴× ۳ جدید

6.    اصل و روگرفت نامة بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا و جانبازان

7.    ارائه مدرک معتبر برای فرزندان خانواده‌های ایثارگران، نیروهای مسلح و دارندگان سابقة بسیج با عضویت فعال

8.    واریز مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال(دویست هزار ریال) به حساب ۵۱۵۱۵۷۹۰۰۷۰۰۸ بانک سپه (به نام جمع‌آوری درآمد پشتیبانی مرکز نداجا) و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام

ز) چگونگی ثبت نام

1.    ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوری انجام می‌شود و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2.    داوطلبان برای ثبت‌نام با مدارک پیش‌گفته از تاریخ  20 شهریور 92 تا تاریخ 14 مهر 92 (به استثنای روزهای جمعه) از ساعت 8:00 تا ۱3:00با توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی های زیر مراجعه نمایند.

·         تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷

·         بندرعباس، جادة اسکله، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبة استخدام، تلفن ۷و ۵۵۶۴۱۲۱ ، داخلی ۲۰۵۵

·         بوشهر، منطقة دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن ۱۹- ۴۵۴۴۲۰۱ ، داخلی ۳۰۳۶

·         بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقة دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایرة استخدام، تلفن ۵۲۲۰۴۵۸

·         چابهار، کنارک، منطقة سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن۴۳۱۲۱۴۵ و ۴۳۱۲۹۲۲

·         نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، تلفن ۳۲۵۳۰۸۳

·         رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام، تلفن ۳۲۳۹۹۷۵

·         خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبة استخدام، تلفن ۴۲۳۳۵۱۸

·         سیرجان، بلوار امام رضا(ع) ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر، شعبة گزینش و استخدام ، تلفن ۳۲۰۳۵۶۳

·         مشهد، کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۸۵۹۸۸۱۱ و۸۵۹۸۳۰۰

·         شیراز، فلکه امام حسین(ع)، دژبان مرکز، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۲۳۵۴۳۵۵

·         اصفهان، خیابان ارتش، جنب خانۀ معلم، انتهای کوی بهداری لشکر، پادگان شمارة یک، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۶۲۴۶۴۲۰

·         کرمانشاه، سه‌راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۸۳۹۵۰۹۳

·         تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۵۴۱۴۱۳۶

–        محل و ساعت برگزاری آزمون کتبی و تخصصی هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.

–        شماره تلفن های 77226003 و 77226007 در وقت اداری آماده ی هر گونه پاسخگویی است. 

 • سایت کاریابی karyab.net ارائه دهنده بروزترین اگهی استخدام های کشور، جهت امنیت خاطر و رفاه حال کارجویان گرامی، پیشنهاد می کند که حتما نکات و توصیه های استخدامی این مطلب را از اینجا مطالعه کنند. کارجوی عزیز شما همواره میتوانید آرشیو دسته ای استخدام جدیدترین اخبار استخدامی کشور را از اینجا پیگیری نمایید. سایت کاریاب بزرگترین و قدیمی ترین ناشر آگهی های اخبار ایران استخدام کلیه مشاغل در تمامی شهرهای ایران را ارائه میدهد.

  نیازمندیهای همشهری تهران

  نیازمندهای همشهری کرج

  نیازمندیهای روزنامه خراسان

  دانلود فایل “از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی”

  کانال رسمی سایت کاریاب

 • پیشنهاد ویژه برای متقاضیان آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در سال 1396

  دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی در سال 1386 ، مرجعی بسیار ارزنده برای آزمون استخدامی پیش روی دستگاههای اجرایی در سال 1396 می باشد که توسط تیم تحریریه سایت کاریاب دات نت تهیه شده است و به تمامی متقاضیان این آزمون پیشنهاد می گردد.

  دانلود فایل

 • پیشنهاد ویژه به متقاضیان آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 1396

  استخدام وزارت نیرو

  دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ، مرجعی بسیار ارزنده برای آزمون استخدامی پیش روی این بانک در سال 1396 می باشد که توسط تیم تحریریه سایت کاریاب دات نت تهیه شده است و به تمامی متقاضیان این آزمون پیشنهاد می گردد.

 • از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی را قورت بده !

   

  این مجموعه ارزشمند " از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی "  شامل :

  • نحوه بررسی آیتم های آگهی های استخدامی
  • آنالیز شرایط و تطبیق محتویات آگهی های استخدامی
  • نحوه نوشتن رزومه کاری جذاب و استاندارد
  • نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت های دولتی و خصوصی معتبر و بزرگ (بانکها، سپاه، آموزش و پرورش، ارتش، وزارت نیرو، تامین اجتماعی و ده ها سازمان دیگر )
  • بررسی و آنالیز کامل روند گزینش در استخدامی های دولتی
  • سوالات مصاحبه استخدامی با جواب
  • بررسی و تحلیل سوالات عقدیتی و روانشناسی در گزینش های استخدامی
  • تحلیل و بررسی معاینات پزشکی
  • و ده ها مورد دیگر

  که با مطالعه کامل این کتاب میتوانید با آمادگی کامل همراه با اعتماد بنفس عالی در آزمونها ، مصاحبه ها و مراحل گزینش انواع ارگان های دولتی و خصوصی شرکت کنید.

  دانلود این مجموعه ارزشمند و گرانبها

 • نمونه سئوالات عمومی استخدامی + پاسخ تشریحی

  این بسته شامل اصل دفترچه های آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش طی سالهای اخیر به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی  میباشد .

  ین بسته نمونه سئوالات عمومی استخدامی برای آزمونهای پیش رو ، شامل موارد زیر میتواند بسیار مفید و کاربردی باشد و شما را با فضای کلی نمونه سئوالات مطرح شده در این آزمون ها آشنا نماید :

  • سومین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی
  • آزمون استخدامی آموزش و پرورش
  • آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی
  • آزمون استخدامی بانک ها و موسسات مالی و غیرمالی
  • آزمون استخدامی تامین اجتماعی
  • آزمون استخدامی وزارت نیرو
  • و سایر آزمون های استخدامی که دارای بخش سئوالات عمومی می باشند

  قطعا با مطالعه این نمونه سئوالات استخدامی ، بسیاری از سئوالات شما در خصوص منبع ، نوع و سطح سئوالات استخدامی مهم که از طریق سازمان سنجش کشور که از این به بعد همه ساله شاهد اجرای آن توسط این سازمان خواهیم بود ، پاسخ داده خواهد شد و می توانید شمایی کلی را در خصوص این آزمون های استخدام داشته باشید. و از طرفی با بررسی این سئوالات میزان تسلط خود را در مباحث مطرح شده ، خواهید سنجید و به طبع آن خود را برای آزمون های پیش رو آماده تر خواهید ساخت.

  دانلود این مجموعه مفید و با ارزش


  دیدگاه کاربران

  امکانات ویژه برای کارفرماها

  امکانات بسیار خاصی را برای کارفرمایان مهیا کرده ایم که می توانند بهینه تر و سریعتر از هر زمان دیگری به خواسته های خود در بخش جذب کارمند دست پیدا کنند

  مشاهده

  خدمات کارفرمایان

  کارفرمایان با درج آگهی خود در سایت و درج شرایط و خصوصیات کامل کارمندان خود در آن ، در هزینه ها و زمان خود صرفه جویی می کنند

  مشاهده

  رزومه کاری

  کارجویان با ثبت کامل رزومه خود و درج سوابق و توانایی های خود در آن ، شانس شان را برای بهتر دیده ترشدن و انتخاب شدن توسط کارفرمایان چند برابر می کنند

  مشاهده

  نمونه سوالات استخدامی

 • از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی

  در صورتی که در بررسی و آنالیز کامل روند گزینش در استخدامی های دولتی و خصوصی ، سوالات مصاحبه استخدامی و نحوه پاسخگویی به آنها ، بررسی و تحلیل سوالات عقدیتی و روانشناسی در گزینش های استخدامی دولتی و خصوصی ، تحلیل و بررسی معاینات پزشکی و ده ها مورد دیگر استخدامی درگیر هستید ، به شما پیشنهاد می شود این جزوه را تهیه نمایید
 • دانلود جزوه فوت و فن های استخدام