ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام پيماني و قراردادي دانشگاه علوم پزشكي اراك

تاریخ انتشار: 1391/03/16
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.
آگهي استخدام پيماني و قراردادي دانشگاه علوم پزشكي اراك
 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اراك به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود تعداد 317 نفر از محل مجوز استخدامي 31137/90/220 مورخ 3/12/1390 معاونت توسعه مديريت سرمايه انساني و رئيس جمهور از افراد واجد شرايط در رسته هاي بهداشتي و درماني به صورت پيماني و تعداد 116نفر از محل مجوز 17/100 مورخ 20/1/1390 مقام عالي وزارت و بند 28 صورتجلسه مورخ 19/4/1390 هيات امناء به صورت قراردادي از طريق آزمون عمومي ، تخصصي مصاحبه، آزمون عملي و گزينش استخدام مي نمايد . داوطلبين جهت اطلاع از شرايط و ضوابط ثبت نام و رشته هاي شغلي مورد نياز مي توانند از تاريخ 6/3/1391 لغايت 16/3/1391 به  اين سايت مراجعه و ثبت نام نمايند.

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي
 
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران