X
کارفرما ثبت آگهی استخدام کارجو ثبت رزومه کاری

برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)
وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1390/12/07
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بسمه تعالي

« آگهي استخدام پيماني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي»

 

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي جهت تامين نيروي انساني مورد نيازمركز آموزشي، درماني و روانپزشكي رازي (شهرستان ري) و بيمارستان توانبخشي رفيده (تهران)  طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي در نظر دارد از محل سهميه هاي استخدامي  شماره47782/200 مورخ17/9/1389 معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و مجوزهاي شماره 306023/100 مورخ 2/10/1389 و شماره 1112/100 مورخ 2/8/90 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعداد 125 نفر از افراد  واجد شرايط را از طريق امتحان عمومي، تخصصي و طي مراحل گزينش بصورت پيماني به شرح زير استخدام نمايد.

 

جدول نيازهاي استخدامي

رديف

عنوان رشته شغلي

 

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنس

شرايط احراز

زن

مرد

1

پزشک (متخصص داخلي)

تهران

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته داخلي

2

پزشک (متخصص راديولوژي)

تهران

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته راديولوژي

3

پزشک (متخصص عفوني)

تهران

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته عفوني

4

پزشک (متخصص طب فيزيکي)

تهران

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته طب فيزيکي

5

پزشک (متخصص آزمايشگاه)

تهران

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته علوم آزمايشگاهي

6

پزشک (متخصص بيهوشي)

تهران

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته بيهوشي

7

پزشک (متخصص جراحي مغز و اعصاب)

تهران

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته جراحي مغز و اعصاب

8

پزشک (متخصص قلب و عروق)

تهران

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته قلب و عروق

9

پزشک (متخصص ارتوپدي)

تهران

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته ارتوپدي

10

پزشک (متخصص روانپزشکي)

تهران

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته روانپزشکي

11

پرستار

تهران

53

25

28

دارا بودن مدرک تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته پرستاري

12

کاردان يا کارشناس اتاق عمل

تهران

4

*

*

دارا بودن مدرک تحصيلي کارداني يا کارشناسي در رشته اتاق عمل

13

کاردان يا کارشناس بيهوشي

تهران

3

*

*

دارا بودن مدرک تحصيلي کارداني يا کارشناسي در رشته بيهوشي

14

پزشک (متخصص روانپزشکي)

شهرستان ري

2

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته روانپزشکي

15

پزشک(متخصص بيهوشي)

شهرستان ري

1

*

*

دارا بودن مدرک دکتراي تخصصي در رشته بيهوشي

16

پرستار

شهرستان ري

40

10

30

دارا بودن مدرک تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته پرستاري

17

بهيار

شهرستان ري

12

_

*

دارا بودن مدرک تحصيلي ديپلم در رشته بهياري

 

 

1.       شرايط عمومي استخدام:

1/1ـ تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.

2/1ـ تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.

3/1ـ داشتن كارتپايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران).

4/1ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان

5/1ـ عدم سابقه محكوميت جزائي موثر

6/1ـ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شود.

7/1ـ نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني.

8/1ـ داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند.

9/1ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 

2.       شرايط اختصاصي استخدام:

1/2ـ داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداكثر 35 سال براي دارندگان مدارك تحصيلي كارداني و كارشناسي و براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي 40 سال و براي دكتراي تخصصي حداكثر 45 سال تمام تا تاريخ انتشار آگهي.

تبصره:موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل.

ب) افراد خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقود الاثرها و جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند. شامل: همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر، برادر تا ميزان 5 سال.

ج) آزادگان از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.

د) داوطلباني كه به صورت قراردادي تمام وقت در واحدهاي تابعه دانشگاه از تاريخ 1/7/1385 به خدمت اشتغال داشته اند و كماكان نيز خدمتشان ادامه دارد به ميزان مدت خدمت اشتغال آنها.

هـ) داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين خدمت قانون مذكور (مشمولين ضريب K) انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق.

2/2-نيروهاي طرحي و مشمولين ضريب kکه خدمت(تعهد) خود رابه پايان رسانيده اند با ارائه گواهي پايان طرح ميتوانند در آزمون استخدامي شرکت نمايند.

3/2ـ مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان (نيروهاي طرحي و مشمولين ضريب k) كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه دانشگاه مي باشند، مي توانند در امتحان استخدامي اين دانشگاه شركت نمايند. ارسال گواهي اشتغال به طرح اينگونه افراد الزامي است.

 

3. نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز:

1/3ـ فرم درخواست شغل را از انتهاي همين صفحه  دريافت کرده و پس از تكميل به همراه ساير مدارك و رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ 50.000 ريال (پنجاه هزار ريال) به حساب شماره 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران بعنوان حق شرکت در امتحان عمومي و تخصصي (ايثارگران 50% مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند) به آدرس تهران ـ اوين ـ بلوار دانشجو ـ خيابان کودکيارـ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مديريت منابع انساني پست پيشتاز نمائيد.

2/3- مدارك مورد نياز:

–         3 قطعه عکس 3×4 جديد،تمام رخ،پشت نويسي شده.(يک قطعه عکس روي برگ ثبت نام الصاق شود)

ـ تصوير آخرين مدرك تحصيلي

ـ تصوير كارت ملي

ـ تصوير تمام صفحات شناسنامه

ـ تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران)

ـ تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان (نيروهاي طرحي يا مشمولين ضريب k) يا معافيت از آن

ـ تصوير مدارك دال بر بومي بودن

ـ تصوير مدارك دال بر ايثارگري، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط.

ـ تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت.

تبصره:  قبل از صدور حكم استخدامي اصالت مدرك تحصيلي و گواهي انجام خدمات قانون پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد.

4. نحوه ارسال مدارك ثبت نام و مهلت ثبت نام:

1/4ـ  متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند حداكثر تا پايان روز پنجشنبه مورخ    11/12/90 با مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه به آدرس  www.uswr.ac.irو دستورالعمل هاي ارائه شده نسبت به ثبت نام و ارسال مدارك از طريق پست پيشتاز اقدام نمايند.

2/4- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از مهلت مقرر در آگهي ارسال گردد ترتيب اثر داده نمي شود، در ضمن مدارک و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميگردد.

5. زمان و محل توزيع كارت:

1/5ـ كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه      17/12/90 و    18/12/90  از ساعت 8 لغايت 14 در محل دانشگاه توزيع خواهد شد. محل برگزاري امتحان در هنگام توزيع كارت باطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

2/5ـ تحويل كارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه يا كارت ملي داوطلب امكان پذير است.

3/5ـ زمان برگزاري آزمون روز جمعه مورخ     19/12/90 راس ساعت 9 صبح خواهد بود.

 

6. مواد امتحاني براي مقاطع كارداني و بالاتر عبارتند از:

1/6ـ امتحان توانمنديهاي عمومي شامل: 1ـ زبان و ادبيات فارسي 2ـ زبان انگليسي عمومي 3ـ رياضي و آمار مقدماتي 4ـ فن اوري اطلاعات 5ـ معارف اسلامي 6ـ اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني در مجموع به تعداد (90) سوال با ضريب يک به صورت چهار گزينه اي (بدون اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط) طراحي خواهد شد.

تبصره:اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير مواد امتحاني توزيع مي شود.

2/6ـ امتحان تخصصي شامل سوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال با ضريب دو (2) به صورت چهارگزينه اي (بدون اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط) طراحي خواهد شد.

 

7. مواد امتحاني براي مقطع ديپلم بهياري:

1/7ـ امتحان توانمنديهاي عمومي شامل: 1ـ معارف اسلامي (25 سوال) 2ـ اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني (20 سوال) 3ـ زبان و ادبيات فارسي (25 سوال) 4ـ فن آوري اطلاعات (5 سوال) 6ـ زبان انگليسي (10 سوال) 6ـ رياضي و آمار مقدماتي (5 سوال) با ضريب يك و به صورت چهارگزينه اي (بدون اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط) خواهد بود.

2/7ـ امتحان تخصصي شامل سوالات مرتبط با رشته شغلي به تعداد 45 سوال باضريب 2 و به صورت چهارگزينه اي (بدون اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط) خواهد بود.

 

8ـ نحوه اعلام نتايج پذيرفته شدگان امتحان كتبي عمومي و تخصصي:

اسامي پذيرفته شدگان امتحان كتبي (عمومي و تخصصي) به تعداد 5/1 برابر ظرفيت مورد نياز دانشگاه در رشته هاي شغلي اعلام شده در  نيمه دوم فروردين 91 از طريق سايت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به نشاني www.uswr.ac.irبه اطلاع عموم خواهد رسيد.

 

9ـ تذكرات:

1/9ـ ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده معظم شهدا، مفقودين و جانبازان از كار افتاده كلي (غير قادر به انجام كار) و در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.

2/9ـ از كل مجوز استخدام تخصيص يافته به دانشگاه سي (30) درصد آن برابر قوانين و مقررات براي استخدام ايثارگران اختصاص مي يابد، (25 درصد آن به فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اختصاص مي يابد و پنج درصد باقيمانده به ساير ايثارگران اختصاص دارد).

3/9ـ انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.

4/9ـ استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران و فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

5/9-خانواده محترم آزادگان صرفاً يکسال پس از آزادي آزاده از اولويت قانوني بر خور دار خواهند بود.

6/9ـ در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله (عضو خانواده جانباز از كار افتاده كلي، غير قادر به كار) قيد شود، در غير اينصورت اين افراد نمي توانند از مزاياي بند 1 تذكرات بهره مند شوند.

7/9ـ معلولين عادي بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلي از 3 درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.

8/9-جانبازان وخانوادهشهدا در صورت داشتن کارت شناسائي از بنياد شهيد و امور ايثار گران با ارائه تصوير آن نيازي به گواهي مربوطه ندارند.

9/9ـ انتخاب داوطلبان استخدام حداكثر به ميزان 5/1 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره امتحان عمومي (60%نمره عمومي ) را كسب كرده اند به ترتيب نمره فضلي امتحان تخصصي انجام خواهد شد.

10/9ـ كاركنان قراردادي شاغل در دانشگاه در شرايط مساوي در امتحان از اولويت برخوردار خواهند بود.

11/9ـ داوطلبان بومي در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي استخدام تا سقف 50 درصد از مجوزهاي استخدامي مربوطه به تفكيك در هر رشته شغلي از اولويت لازم برخوردار مي باشند. بدين ترتيب رقابت در بين افراد بومي همان مناطق و در هر رشته شغلي قابل انجام خواهد بود.

بديهي است در صورتي كه براي استخدام 50% باقيمانده، ساير افراد بومي رتبه لازم را در بين كليه افراد كسب نموده باشند، امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50%ر سهميه استخدامي نخواهد شد.

ضمناً بومي، به افرادي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند:

الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.

ب) حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) را در محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيكه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدائي، راهنمائي و دبيرستان) با محل مورد تقاضاي استخدامي يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند.

12/9ـ به مدارك ارسالي دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.

13/9ـ مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد. حتي در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلا اثر مي گردد.

14/9ـ اخذ تاييديه مدارك تحصيلي متقاضيان استخدام در صورت پذيرفته شدن در امتحان (حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) از سوي دانشگاه الزامي است.

15/9ـ انتحاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل گزينش صورت خواهد گرفت.

تبصره: داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي در مهلت مقرر به هسته گزينش ستاد مركزي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي تكميل پرونده گزينشي مراجعه نمايند، در صورت عدم مراجعه در مهلت تعيين شده، فهرست اسامي آنان از سوي هسته گزينش تهيه و نيروي انساني دانشگاه موظف است با اعلام كتبي به آدرس اعلام شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضي، موضوع مراجعه وي را به هسته گزينش ظرف مهلت 15 روز از تاريخ ارسال نامه تاكيد نمايد، در صورت عدم مراجعه، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده و از افراد ذخيره بجاي وي به گزينش معرفي خواهد شد.

16/9ـ داوطلبان پذيرفته شده در صورت تمديد قرارداد براساس قوانين و مقررات، حداقل به مدت 5 سال از تاريخ استخدام متعهد به ارائه خدمت در محلي كه استخدام مي شوند، خواهند بود.

17/9ـ پذيرفته شدگان موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه بعد از اعلام نتيجه نهايي پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر يا انصراف آنان دانشگاه مي تواند نسبت به استخدام ذخيره اقدام نمايد.

18/9ـ هر گونه اطلاع رساني درخصوص امتحان استخدامي از طريق تابلو اعلانات دانشگاه و سايت اينترنتي، به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد.

تبصره:در خصوص فراخوانجهت ثبت نام متقاضيان اطلاع رساني از طريق روزنامه هاي محلي و رسمي کثيرالانتشار خواهد بود.

19/9ـ با توجه به اينكه ملاك ثبت نام از متقاضيان استخدام تكميل برگ درخواست شغل مي باشد، لازم است درتكميل برگه مورد نظر نهايت دقت را بعمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از ارسال برگه بصورت الكترونيكي يا غير الكترونيكي قابل پذيرش نخواهد بود.

 

دانلود فايل : form taghaza1.pdf ( 40KB )

خدمات ویژه کارفرمایان

شما کارفرمایان گرامی با کمترین هزینه ممکن میتوانید اطلاعیه استخدامی شرکت خود را در سایت کاریاب منتشر کنید و نام شرکت تان را در معرض بازدید روزانه هزاران کارجو قرار دهید.

مشاهده

خدمات رایگان کارجویان

بمنظور حمایت از کارجویان، کاربران سایت کاریاب میتوانند بطور کاملا رایگان، رزومه خود را بصورت مدرن و حرفه ای ایجاد کنند و به بزرگترین جامعه آماری سامانه کاریابی کشور ملحق شوند

مشاهده
 • قابل توجه کارجویان و کارفرمایان گرامی

  سایت استخدام کاریاب در آذر ماه 1388 با شعار حمایت از کارجویان ، بعنوان اولین سایت استخدامی مجهز به سامانه های هوشمند کاریابی تاسیس شد و در حال حاضر به لطف برخورداری از بزرگترین بانک اطلاعات مشاغل استخدامی کشور ، بستری مناسب برای درج آگهی استخدام کارفرمایان و صاحبان کسب و کار فراهم کرده است تا در کمترین زمان ممکن بتوانند نیروی کار متخصص مورد نیاز خود را پیدا کنند. ثبت رزومه در کاریاب کاملا رایگان میباشد و کارجویان پس از مشاهده و بررسی آگهی استخدام های درج شده در سایت ، و مطالعه ی توصیه های استخدامی میتوانند مستقیما رزومه استخدامی خود را به کارفرمایان طرف قرارداد با کاریاب ارسال کنند تا روند استخدام سریع تر طی شود. به امید موفقیت و سربلندی تمام کارجویان ایران زمین .

  نیازمندیهای همشهری تهران

  نیازمندهای همشهری کرج

  نیازمندیهای روزنامه خراسان

   

  کانال رسمی سایت کاریاب

 • دیدگاه کاربران


  نمونه سوالات استخدامی

 • از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی

  در صورتی که در بررسی و آنالیز کامل روند گزینش در استخدامی های دولتی و خصوصی ، سوالات مصاحبه استخدامی و نحوه پاسخگویی به آنها ، بررسی و تحلیل سوالات عقدیتی و روانشناسی در گزینش های استخدامی دولتی و خصوصی ، تحلیل و بررسی معاینات پزشکی و ده ها مورد دیگر استخدامی درگیر هستید ، به شما پیشنهاد می شود این جزوه را تهیه نمایید
 • دانلود جزوه فوت و فن های استخدام