ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام يکی از شرکت های تابعه هلدينگ با فعاليت های توليدی بازرگانی مهندسی در زمينه نفت و گاز و پتروشيمی

تاریخ انتشار: 1391/03/12
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

يکی ازشرکتهای تابعه هلدينگ بافعاليت های توليدی بازرگانی مهندسی درزمينه نفت وگازوپتروشيمی جهت تکميل کادرخودازافرادمتخصص وعلاقمند استخدام مينمايد.

از واجدين شرايط و متقاضيان محترم تقاضا ميشود رزومه کاری خود را با در نظر گرفتن شرايط احراز با ذکر رديف شغلی

به آدرس ايميل  [email protected]ارسال نمايند.

رديف

شرح شغل

حداقل مدرک مورد نياز

تخصص و مهارت شغلی

سوابق کاری

1

رياست تامين کالا

ترجيحاًدارندگان ليسانس کلي رشته های فنّی يا مديريت بازرگانی

سوابق انعقادقراردادهای مشارکت خارجی،فنون ومذاکرات خريدکالاوتجهيزات درصنايع نفت وگاز

 

10 سال

2

کارشناس تامين مواد اوليه و کالا

ليسانس رشته های مهندسی شيمی، مکانيک، برق و يا رشته های مديريت صنعتی، بازرگانی

سوابق تامين متريال و تجهيزات از مرحله خريد تا بازرسی کالا

 

5 سال

3

تکنسين فنّی

فوق ديپلم و يا ليسانس رشته های مکانيک، برق صنعتی

داشتن سوابق مرتبط با نصب، نگهداری طبق برنامه PM، تعميرات ماشين آلات هيدروليک، برق، مکانيک

 

7 سال

4

کارشناس طراحی مهندسی

ليسانس رشته های مهندسی مکانيک، شيمی، نفت و مهندسی فرايند

تسلط به نرم افزار های کاربردی رايج در زمينه های strang tonk thermal design-process-pipingو سازه های فلزی

 

5 سال

5

کارشناس کنترل کيفيت

ليسانس رشته های مهندسی مکانيک، متالوژی

آشنا و تسلط به تهيه PQR-WPS، بازرسی کالا و تجهيزات در صنايع نفت و گاز

 

5سال

6

کارشناس کنترل پروژه

ليسانس رشته مديريت صنعتی و مهندسی صنايع با کليه گرايش ها

آشنا و تسلط به نرم افزار های MSP , P6، مهارت در طرح و ارايه برنامه کنترل زمان، تدارک مواد اوليه و تجهيزات، مديريت هزينه با زمان، دارای سابقه اجرايی در سايت های عملياتی

 

3 سال

7

نقشه کش صنعتی

فوق ديپلم يا ليسانس کليه رشته های فنّی

آشنا به نقشه کشی تجهيزات نفت و گاز، تسلط به نرم افزار های سه بعدی

 

5 سال

8

کارشناس حسابداری مالی

ترجيحاً ليسانس حسابداری

مسلط به نرم افزار های مالی و شرکت همکاران سيستم و آشنا به قوانين مالياتی و امور بيمه اي، تامين اجتماعی و قانون تجارت

 

3 سال

9

کارشناس حسابداری صنعتی

ليسانس مديريت صنعتی

داشتن سوابق اجرايی برای قيمت تمام شده مرتبط بافعاليتهای پروژه محوری درصنايع نفت وگاز

3 سال

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران