ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام يك مجـمـوعــه صنـعتــي معـتـبــر واقع در اصفهان و ماهشهر

تاریخ انتشار: 1393/02/15
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دعـوت بـه هـمـكــاري نيـروي متـخـــصــص

يك مجـمـوعــه صنـعتــي معـتـبــر براي تامين  نيروي  انساني متخصص مورد نياز خود در سطح كشور 

از بين داوطلبين واجد شرايط در عناوين شغلي ذيل، از طريق مصاحبه عمومي و تخصصي دعوت به همكاري مي نمايد. 

متقاضيان محترم مي توانند سوابق حرفه اي خود را حداكثر تا تاريخ 31/03/1392

به پست الكترونيكي [email protected] ارسال نمايند.

معاون بازرگاني—– كارشناسي -كارشناسي ارشد-مهندسي يا مديريت  (اصفهان- داراي سوابق تخصصي در طراحي، سازماندهي، برنامه ريزي و كنترل فرآيندهاي بازرگاني در صنايع بزرگ – تسلط كامل بر فرآيندهاي خريد داخل و خارج – آشنايي كامل با فرآيندهاي شناسايي، ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان  – آشنايي كامل با قوانين و مقررات بازرگاني و ديگر استانداردهاي مرتبط  –  آشنايي كامل با زبان انگليسي(مرد – حداقل 10- 15 سال سابقه كاري و 5 سال سابقه كار مديريتي مرتبط)

-معاون هماهنگي در امور بهره برداري و توليد—- كارشناسي -كارشناسي ارشد-مهندسي شيمي  (اصفهان –ماهشهر -داراي سوابق تخصصي در مراحل پيش راه اندازي، راه اندازي و بهره برداري مجتمع هاي بزرگ پتروشيميايي     – آشنايي كامل با فرآيندهاي توليد محصولات پتروشيمي به خصوص پلي پروپيلن ها –  آشنايي كامل با زبان انگليسي(مرد – حداقل 10- 15 سال سابقه كاري و 5 سال سابقه كار مديريتي مرتبط)

-مدير  برنامه ريزي و تامين كالا  —- كارشناسي -كارشناسي ارشد-مهندسي يا مديريت  (اصفهان-  داراي سوابق تخصصي در طراحي، سازماندهي، برنامه ريزي و كنترل فرآيندهاي برنامه ريزي و تامين كالا در صنايع بزرگ  – تسلط كامل بر مراحل نيازسنجي، برنامه ريزي،اجرا و كنترل فرآيندهاي تامين كالا- آشنايي كامل با فرآيندهاي شناسايي، ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان –  آشنايي كامل با زبان انگليسي(مرد – حداقل 10- 15 سال سابقه كاري و 5 سال سابقه كار مديريتي مرتبط)

-مدير نگهداري و تعميرات مكانيك —- كارشناسي – كارشناسي ارشد–مهندسي مكانيك   (ماهشهر — آشنايي كامل با فرآيندهاي نگهداري و تعميرات  مكانيك كارخانجات و صنايع بزرگ و ترجيها مرتبط با صنايع پتروشيمي   – آشنايي كامل با خصوصيات فني و تعميرات تجهيزات و قطعات مكانيكي در صنايع بزرگ ( امكانات رفاهي و سازماني بر اساس شرايط و ضوابط جهت اين پست سازماني فراهم مي باشد) (مرد – حداقل 10- 15 سال سابقه كاري و 5 سال سابقه كار مديريتي مرتبط)

-مدير بازاريابي و  فروش —-  كارشناسي -كارشناسي ارشد-مهندسي يا مديريت  (اصفهان —  داراي سوابق تخصصي در طراحي، سازماندهي، برنامه ريزي و كنترل فرآيندهاي بازاريابي و فروش صنايع ساختماني ( ديوارهاي پيش ساخته و …. )  – تسلط كامل بر مراحل مطالعات بازار، طراحي سيستم هاي بازاريابي و  راهكارهاي نوين فروش محصول – آشنايي كامل با بازارهاي مصرفي داخل و خارج كشور –  آشنايي كامل با زبان انگليسي (مرد – حداقل 10- 15 سال سابقه كاري و 5 سال سابقه كار مديريتي مرتبط)

– كارشناس ارشد مهندسي فرآيند —  كارشناسي -كارشناسي ارشد-مهندسي شيمي  ( ماهشهر -داراي سوابق تخصصي در مراحل پيش راه اندازي، راه اندازي و بهره برداري مجتمع هاي بزرگ پتروشيميايي     – آشنايي كامل با فرآيندهاي توليد محصولات پتروشيمي به خصوص پلي پروپيلن ها –  آشنايي كامل با زبان انگليسي( امكانات رفاهي و سازماني بر اساس شرايط و ضوابط جهت اين پست سازماني فراهم مي باشد)(مرد –حداقل 5- 3 سال سابقه كاري و 5 سال سابقه كار ي مرتبط)

 

-كارشناس ارشد مهندسي مكانيك   —-  كارشناسي -كارشناسي ارشد-مهندسي مكانيك  ( ماهشهر – آشنايي با فرآيندهاي مهندسي ، نگهداري و تعميرات (تجهيزات مكانيكي) كارخانجات و صنايع بزرگ و ترجيها مرتبط با صنايع پتروشيمي  – آشنايي با خصوصيات فني و تعميرات تجهيزات و قطعات مكانيك در صنايع بزرگ (امكانات رفاهي و سازماني بر اساس شرايط و ضوابط جهت اين پست سازماني فراهم مي باشد)(مرد –حداقل 5- 3 سال سابقه كاري و 5 سال سابقه كار ي مرتبط)

– كارشناس ارشد بازاريابي و  فروش  —-  كارشناسي -كارشناسي ارشد-مهندسي يا مديريت  (اصفهان  – داراي سوابق اجرايي در فروش محصولات ساختماني ( ديوارهاي پيش ساخته و …. )  -آشنايي كامل با مراحل مطالعات بازار، طراحي سيستم هاي بازاريابي و راهكارهاي نوين فروش محصول – آشنايي كامل با بازارهاي مصرفي داخل و خارج كشور –  آشنايي كامل با زبان انگليسي(مرد –حداقل 5- 3 سال سابقه كاري و 5 سال سابقه كار ي مرتبط)

-كارشناس ارشد تداركات و خريد داخل    —-  كارشناسي -كارشناسي ارشد-مهندسي يا مديريت  (اصفهان -آشنايي كامل با فرآيندهاي خريد – آشنايي كامل با فرآيندهاي شناسايي، ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان –  آشنايي كامل با  تامين كنندگان و بازار توليد داخل بخصوص اقلام و تجهيزات صنعتي  (مرد –حداقل 5- 3 سال سابقه كاري و 5 سال سابقه كار ي مرتبط)

 

-كارشناس ارشد تداركات و خريد خارج   —-  كارشناسي -كارشناسي ارشد-مهندسي يا مديريت  (اصفهان      –  آشنايي كامل با فرآيندهاي بازرگاني خارجي ،امورگمركي و ترخيص  – آشنايي كامل با فرآيندهاي شناسايي و ارزيابي تامين كنندگان –  آشنايي كامل با  تامين كنندگان و بازار توليد خارجي بخصوص اقلام و تجهيزات صنعتي  – آشنايي كامل با قوانين و مقررات بازرگاني و ديگر استانداردهاي مرتبط  –  آشنايي كامل با زبان انگليسي(مرد –حداقل 5- 3 سال سابقه كاري و 5 سال سابقه كار ي مرتبط)

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران