ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مهندس عمران – سازه ، مهندس الکترونیک – برق و مهندس مکانیک در مهندسین مشاور فعال در زمینه معماری و شهرسازی

تاریخ انتشار: 1392/11/27
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.
استخدام مهندس عمران-سازه
 
مهندسین مشاور فعال در زمینه معماری و شهرسازی جهت انجام پروژه های خود
 
به یک مهندس عمران سازه با حداقل سه سال سابقه کار طراحی سازه نیازمند است،
 
 

استخدام مهندس الکترونیک-برق
 
مهندسین مشاور فعال در زمینه معماری و شهرسازی جهت انجام پروژه های خود
 
به یک مهندس الکترونیک-برق
 
با حداقل سه سال سابقه کار طراحی تاسیسات الکترونیکی ساختمان نیازمند است،
 
 
 

استخدام مهندس مکانیک
 
مهندسین مشاور فعال در زمینه معماری و شهرسازی جهت انجام پروژه های خود
 
به یک مهندس مکانیک 
 
با حداقل سه سال سابقه کار طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نیازمند است،
 
 
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران