ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

تاریخ انتشار: 1391/12/21
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام رسمی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل مجوز شماره 43628/91/220 مورخ 2 اسفند ماه 1391

تعداد 150 نفر از واجدین شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی،

توانمندی های عمومی، مصاحبه تخصصی و گزینش برای خدمت در تهران به صورت رسمی استخدام می نماید،

متقاضیان به منظور ثبت نام از تاریخ 19 اسفند ماه 91 به سایت های اینترنتی www.sanjesh.org  و www.Spac.ir مراجعه نمایند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران