ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز پزشکی حضرت امیرالمومنین (ع )

تاریخ انتشار: 1391/02/01
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مرکز پزشکی حضرت امیرالمومنین (ع )

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میران حقوق و مزایای پرداختی – ریال

توضیحات

تلفن

اصفهان

اصفهان

حضرت امیرالمومنین (ع )

پرستار

کارشناس

 10

طبق قانون کار

شیفتی – گردشی

2291317 – 18

0311

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران