ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز طبی کودکان واقع در تهران

تاریخ انتشار: 1392/10/19
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مرکز طبی کودکان

کد

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزن حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

1-408-7

 تهران

تهران

مرکز طبی اطفال

پرستار

کارشناس

100

طبق قانون کار مدیریت خدمات کشوری

طبق قانون کار

61479

61472051

2-408-7

بیماریار

دیپلم

30

3-408-7

اتاق عمل

کارشناس

20

4-408-7

هوشبری

کارشناس

10

5-408-7

آزمایشگاه

کارشناس

10

6-408-7

منشی بخش

کارشناس

10

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران