ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز جراحی محدود الوند

تاریخ انتشار: 1391/01/28
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مرکز جراحی محدود الوند

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق ومزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

همدان

همدان

جراحی

محدود

الوند

هوشبری

کارشناس

3

بر اساس قوانین

تامین

اجتماعی

قانون کار

0811

8378501

8378004

پرستار

کارشناس

3

اتاق عمل

کاردان

2

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران