ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز بهداشت کبودرآهنگ

تاریخ انتشار: 1391/01/28
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مرکز بهداشت کبودرآهنگ

 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق ومزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

     

 

 

همدان

 

کبودرآهنگ

 

 

قهرود

سفلی

پزشک

عمومی

دکترا

  2

18.000.000

ریال

بیمه روستایی

-0812

5223721

5223743

 

باغچه

 

پزشک

عمومی

دکترا

1

 

15.000.000

ریال

بیمه روستایی

شهری2

پزشک

عمومی

دکترا

1

17.000.000

ریال

بیمه روستایی

اکنلو

پزشک

عمومی

دکترا

 1

13.000.000

ریال

بیمه روستایی

 
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران