ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز بهداشت محلات

تاریخ انتشار: 1391/12/22
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مرکز بهداشت محلات

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی – ریال

توضیحات

تلفن

مرکزی

محلات

ورین

پزشک عمومی

دکترا

1

18.000.000 ریال

پزشک خانواده

08663223083

3222025

نیم ور

پزشک عمومی

دکترا

1

14.000.000 ریال

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران