ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز بهداشت مانه و سملقان خراسان شمالی

تاریخ انتشار: 1391/08/03
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مرکز بهداشت مانه و سملقان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد

نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای

پرداختی

توضیحات

تلفن

خراسان شمالی

مانه و سملقان

 

پرستار– مرد

کارشناس

4

استخدام قراردادی

اورژانس

0585-

4224777

4228277

 

فوریت پزشکی

کاردان

4

استخدام قراردادی

 

پزشک عمومی

دکترا

2

3.000.000 ریال

صبح

 

پزشک عمومی

دکترا

1

31.000.0000 ریال

آشخانه

پزشک عمومی

دکترا

4

21.000.000 ریال

 

پزشک عمومی

دکترا

1

30.000.000 ریال

 

علوم آزمایشگاهی

کارشناس – کاردان

3

نیروی طرحی 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران