ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز بهداشت شهرستان شاهرود

تاریخ انتشار: 1393/07/10
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مرکز بهداشت شهرستان شاهرود

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان

حقوق و مزایای پرداختی ریال

توضیحات

تلفن

سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهرود

 

 

 

 

 

 

 

حسین آباد کالپوش

پزشک عمومی

دکترا

۲

۲۷،۹۶۸،۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰۲۷۳۲۲۲۱۱۹۰

و ۲۲۲۴۰۸۱

بیارجمند

پزشک عمومی

دکترا

۱

۲۶،۵۰۸،۳۶۰

میامی

پزشک عمومی

دکترا

۱

۱۷،۲۶۰،۶۵۰

کلاته خلیج

پزشک عمومی

دکترا

۱

۵۰،۵۶۲،۱۲۵

مجن

پزشک عمومی

دکترا

۱

۳۷،۰۵۶،۳۵۸

بکران

پزشک عمومی

دکترا

۱

۳۵،۴۰۰،۵۵۷

نردین

پزشک عمومی

دکترا

۱

۴۰،۴۳۶،۷۲۴

حسین آباد کالپوش

ماما

کارشناس

۱

۱۰،۸۰۲،۷۶۷

حسین آباد کالپوش

پرستار

کارشناس

۱

۱۰،۳۴۹،۹۰۸

بکران

پرستار

کارشناس

۱

۱۰،۳۴۹،۹۰۸

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران