ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز بهداشت بابل

تاریخ انتشار: 1393/03/08
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مازندران

درمانگاه ها

مرکز بهداشت بابل

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

ریال

توضیحات

تلفن

مازندارن

بابل

مرکز بهداشت

پزشک

دکترا

10

طبق برنامه پزشک خانواده

مناطق روستایی و شهرهای کمتر از 20000 نفر جمعیت

0111

3232876 الی 9 

پزشک

دکترا

30

تمام وقت – شهرهای بالای 20000 نفر جمعیت

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران