ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز بهداشتی درمانی چالدران آذربایجان غربی

تاریخ انتشار: 1391/08/17
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

آذربایجان غربی

مرکز بهداشتی رمانی چالدران

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

 

 

 

 

 

 

 

آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 

 

 

چالدران

 

 

 

 

 

 

 

 

چالدران

ماما

کاردان – کارشناس

2

7.000.000-

9.000.000

ریال

39 ساعت در هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

0441-3463300-4

3944444

پزشک خانواده

دکترا

3

21.500.000-

31.602.000

ریال

بهداشت بیماری

کاردان – کارشناس

2

 

 

7.000.000-

9.000.000

ریال

42 ساعت در هفته

بهداشت محیط و حرفه ای

کاردان – کارشناس

1

بهداشت خانواده

کاردان – کارشناس

2

دندانپزشک

دکترا

1

حقوق پایه

6.000.000

+ 60%

36 ساعت در هفته

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران