ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز بهداشتی درمانی حسن آباد اصفهان

تاریخ انتشار: 1391/08/24
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مرکز بهداشتی درمانی حسن آباد

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

اصفهان

جرقویه علیا

حسن آباد

پزشک عمومی

دکترا

2

 

 

0312-

7532833-

09132017094

دندانپزشک

دکترا

2

 

 

داخلی

متخصص

1

 

 

فیزیوتراپ

کارشناس

1

 

 

آزمایشگاه

کارشناس

1

 

 

پرستار

کارشناس

1

 

 

بهداشت محیط

کاردان یا کارشناس

2

 

 

بهداشت حرفه ای

کاردان یا کارشناس

1

 

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران