ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) شهرستان شاهرود استان سمنان

تاریخ انتشار: 1392/09/19
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

سمنان

شاهرود

امام حسین (ع)

پزشک عمومی

دکترا

5

حدود 25.000.000 ریال

شیفت گردشی

0273-

3342000و 9

3333901

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران