ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مراکز بهداشت استان کرمانشاه

تاریخ انتشار: 1392/02/23
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مراکز بهداشت استان کرمانشاه

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

کرمانشاه

کرمانشاه

مرکز بهداشت استان

پزشک عمومی

دکترا

81

با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش و دستور العملهای برنامه پزشک خانواده و ضرایب مربوطه متفاوت می باشد.

 

0831-

7257796

7257702

7257701

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران