ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده واقع در استان کرمان

تاریخ انتشار: 1393/11/15
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده:

 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- تومان

توضیحات

تلفن

کرمان

جیرفت

جیرفت

پزشک عمومی

دکترای عمومی

22

9.743.580

مراکز بهداشت و درمانی مجری برنامه پزشک خانواده

82416012

رودبار جنوب

پزشک عمومی

دکترای عمومی

15

10.826.200

عنبر آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

9

10.014.235

فاریاب

پزشک عمومی

دکترای عمومی

4

10.254.890

قلعه گنج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

11

10.826.200

کهنوج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

7

10.014.235

منوجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

6

10.555.545

 

 

دانشگاه علوم پزشکی بم

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی – تومان

توضیحات

تلفن

کرمان

بم

خاله خاتون

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

12.500.000

مراکز بهداشت، درمانی مجری برنامه پزشک خانواده

03442512664

کروک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

12.500.000

نظام شهر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

12.500.000

رستم آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

12.500.000

قطعه شهید

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

12.500.000

قهرج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

3

13.000.000

برج اکرم

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

12.500.000

اسد آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

12.500.000

دهکاوی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

12.500.000

کنبگی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

13.000.000

محمد آباد ریکان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

3

12.500.000

رحمت آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

4

12.500.000

شلتوک آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

12.500.000

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران