ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مجتمع درمانگاه خیریه ولیعصر واقع در تهران

تاریخ انتشار: 1392/09/16
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مجتمع درمانگاه خیریه ولیعصر

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

خیریه ولیعصر

پرستار

کاردان یا کارشناس

4

قانون کار

عصر و شب

66953429

66450170

آزمایشگاه

کاردان یا کارشناس

1

صبح یا عصر

اندو

متخصص

1

پرکیس

پروتز

متخصص

1

دندانپزشک اطفال

متخصص

1

دندانپزشک عمومی

دکترا

3

عصر

اطفال

متخصص

1

زنان

متخصص

2

رادیولوژی- سونوگرافی

متخصص

1

صبح یا عصر

مغز و اعصاب

متخصص

1

چشم

متخصص

1

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران