ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام مجتمع بیمارستانی شهدای هفت تیر و شهید سید مصطفی خمینی لرستان

تاریخ انتشار: 1390/12/26
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

لرستان

مجتمع بیمارستانی شهدای هفت تیر و شهید سید مصطفی خمینی

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

نیروی مورد نیاز

حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

لرستان

دورود

شهدای هفت تیر و شهید سید مصطفی خمینی

پزشک عمومی

دکترا

3

برابر%45 فعالیت ویزیت دولتی

175 ساعت در ماه

0665

4224051

الی 3

4223995

 

سونوگرافی

متخصص

1

 

چشم

متخصص

1

پرستار

کارشناس

5

برابر مقررات استخدامی دانشگاه

192 ساعت در ماه

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران