X
کارفرما کارفرما هستم کارجو کارجو هستم

آگهی استخدام شهرداری کرج

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1391/06/27
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.
شهرداری کرج درنظر دارد به استناد مجوز شماره 2781/91/30/3/ش مورخ 4/5/91 شورای محترم اسلامی شهر کرج تعداد 160 نفر از داوطلبان مرد و زن بومی واجد شرایط ذیل را درسطح کارشناسی و بالاتر پس از بررسی مدارک و درصورت کسب امتیاز لازم و طی مراحل گزینش به صورت قرارداد موقت در چهارچوب مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها تا پایان سالجاری بکارگیری نماید . ضمناً ، زمان ثبت نام از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 26/6/91 لغایت ساعت 24 روز پنج شنبه  مورخ 30/6/91 خواهد بود و زمان ثبت نام اولویت و تاثیری در پذیرش نهایی نخواهد داشت .

الف : شرایط عمومی استخدام :

– تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

– حداقل هجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن تا زمان انتشار آگهی.

– انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران ) .

– اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی .

– تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی .

– عدم اعتیاد به مواد مخدر .

– عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی .

– داشتن توانایی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد تقاضا.

– عدم تجاهر به فسق و داشتن شایستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه .

– عدم اشتغال در سایر موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و عدم بازخرید سنوات و بازنشستگی
(اعم از کارگری و یا کارمندی ) .

– داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های تحصیلی مورد نیاز الزامی است .

– داشتن شرایط بومی مندرج در بند اول فرم امتیازات .

ب : مدارک موردنیاز :

1. تکمیل فرم اطلاعات درخواستی مندرج در سایت .

2. تصویر آخرین مدرک تحصیلی .

3. تصویر پشت و رو کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( ویژه برادران ) .

4. تصویرصفحه اول شناسنامه ( درصورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخرشناسنامه ارسال گردد) .

5. اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 000/100 ریال به حساب جاری شماره 700785313795 نزد بانک شهر شعبه میدان توحید بعنوان حق ثبت نام داوطلبان ( برای  داوطلبین  ایثارگر 50 درصد مبلغ مذکور و فرزندان شاهد معاف از پرداخت وجه می باشند و فرزندان شاهد به جای شماره فیش پرداختی کد ایثارگری درج گردد) .

6. دوقطعه عکس 4×3 جدید با درج مشخصات داوطلب در ظهر آن ( یک قطعه عکس برروی برگ درخواست شغل الصاق گردد ).

7. تکمیل و ارسال کلیه مدارک و مستندات مربوط به فرم امتیاز بندی .

ج : نحوه ارسال مدارک :

– داوطلبان واجد شرایط می توانند پس از تکمیل اطلاعات مندرج در سایت مدارک مورد نیاز را پس از اعلام قبولی درسایت ،حداقل 5 برابر ظرفیت حداکثر تا پایان وقت اداری تعیین شده درسایت از طریق پست سفارشی به نشانی کرج میدان توحید ، بلوار هفت تیر ، ساختمان مرکزی شهرداری کرج طبقه اول – مدیریت امور اداری و سرمایه انسانی ارسال نمایند .
تبصره: تاریخ ارسال مدارک پنج برابر ظرفیت واجدین شرایط از طریق سایت اعلام خواهد گردید.

د : سایر شرایط :

1. ایثارگران شامل جانبازان و آزادگان و افراد خانواده معظم شهدا ، اسرا و مفقودین و همچنین رزمندگان که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب بطور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته اند به شرط دارابودن شرایط مذکور در آگهی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مصوبات شورای امور اداری و استخدامی کشور از اولویت مقرر قانونی بهره مند خواهند گردید ( استناد قانونی) .

2. بسیجیانی که حداقل 4 سال سابقه عضویت فعال و مستمر در گردانهای عاشورا داشته باشند در شرایط مساوی با داوطلبان غیرایثارگر در اولویت خواهند بود . ( مستندات قانونی ) .

3. معلولین عادی بشرط دارابودن شرایط مذکور در آگهی از سهمیه قانونی مربوطه بهره مند خواهند بود .

4. مشمولین بندهای 1، 2و3 تذکرات ( ایثارگران ، بسیجیان و معلولین عادی ) ضروری است گواهی خود را از مراجع ذیصلاح ( بنیاد شهید و امورایثارگران – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – امور جهادگران وزارت جهادکشاورزی    وسازمان بهزیستی ) حسب مورد اخذ و همراه سایر مدارک ارسال دارند . گواهی جانبازان حتماً باید با قید درصد جانبازی به تایید بنیاد شهیدو امور ایثارگران  ذیربط رسیده باشد .
5. پذیرفته شدگان نهایی در مسابقه استخدامی باید حداکثر یک ماه پس از اعلام نتیجه گواهی تاییدیه تحصیلی خود را ارائه نمایند .

6. مصاحبه تخصصی در زمینه شغل موردتقاضا توسط کارگروه تخصصی مربوطه در صورت داشتن شرایط و امتیاز مساوی متقاضیان .

7. کلیه پذیرفته شدگان نهایی امتیازبندی ملزم به طی دوره آموزشی دوماهه مرتبط با شغل مورد تقاضا می باشند و درصورت موفقیت در طی دوره، شروع بکار آنان پس از اعلام نظر مثبت هسته گزینش امکانپذیر خواهد بود.

هـ : تذکرات :

1. به مدارک ناقص یا مدارکی که پس از مهلت مقرر به پست تحویل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

2. وجوه پرداختی بابت ثبت نام و مدارک ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد و ثبت شماره فیش واریزی جهت ورود به سامانه ضروری است.

3. محاسبه امتیازات فقط براساس بندهای مربوطه در فرم های ارائه شده در سایت صورت پذیرفته و نحوه گزینش نیز مطابق با حداکثر امتیاز مکتسبه انجام خواهد شد .

4. افرادی که بیش از یک بار ثبت نام نمایند از روند مسابقه استخدامی حذف خواهند شد .

5. تکمیل فرم درخواست شغل با دقت و صحت اطلاعات و امتیازات الزامی بوده و در صورت مغایرت در مستندات و اطلاعات از روند مسابقه حذف خواهد شد .

6. فرم های امتیازبندی و درخواست شغل قابلیت اصلاح مجدد در سایت را ندارد لذا رعایت دقیق موارد در زمان ثبت کاملاً ضروری می باشد .

7. امتیاز مکتسبه هیچ گونه حقی را از لحاظ جذب و بکارگیری ایجاد نمی نماید و نتیجه نهایی پس از بررسی کمیته پرسنلی و تطبیق مستندات و مدارک با امتیازات داده شده و براساس رتبه اخذ شده اعلام می گردد .

8. هر متقاضی فقط برای یک شغل می تواند ثبت نام نماید. (براساس رشته های تحصیلی مورد نیاز شهرداری ذکر شده در جداول ذیل)

9. با توجه به اینکه بکارگیری بصورت قراردادی موقت می باشد شهرداری هیچگونه تعهدی در رابطه با تمدید قرارداد منعقده و ارتقاء شغلی و مزایای مندرج در آیین نامه استخدامی را نخواهد داشت .

10. هر گونه تمدید قرارداد با توجه به نیاز شهرداری به رشته تخصصی پذیرفته شده به رضایت از نحوه عملکرد و تایید مدیر مربوطه و تایید کمیته پرسنلی که در صورت تامین اعتبار در بودجه مصوب سالیانه خواهد بود .

11. ارائه سابقه بیمه پردازی افرادی که سابقه فعالیت در بخش خصوصی داشته باشند ضروری می باشد.

و : زمان اعلام نتایج :

– زمان اعلام نتایج متعاقباً از طریق سایت شهرداری به اطلاع خواهد رسید .

ردیف

عنوان پست

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد

جنسیت

1

كارشناس شهرسازي

ليسانس و بالاتر

در يكي از رشته هاي تحصيلي شهرسازي –طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي، عمران ( گرايش عمران)، مهندسي عمران (گرايشهاي مديريت پروژه ساخت،سازه، زلزله )

12

مرد

2

كارشناس معماري

ليسانس و بالاتر

دريكي از رشته هاي تحصيلي معماري،طراحي برنامه‌ريزي شهري و منطقه اي،مهندسي عمران (گرايش سازه) ، عمران ساختمان .

12

مرد و زن

3

کارشناس آزمایشگاه

ليسانس و بالاتر

دريكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران كليه گرايشها-  مهندسی راه وساختمان – معدن -زمین شناسی– کارشناس ارشد زئوتکنیک

5

مرد و زن

4

كارشناسعمران

ليسانس و بالاتر

دريكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران –  عمران – مهندسی راه و ساختمان .

40

مرد

5

كارشناس نقشه برداري

ليسانس و بالاتر

در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران (نقشه‌برداري،فتوگرامتري،سيستمهاي اطلاعات جغرافيائي GISمهندسي نقشه برداري هوائي- مهندسي نقشه‌برداري و كارتوگرافي و ژئودزي)

5

مرد

6

كارشناس تأسيسات، برق، مکانیک

ليسانس و بالاتر

مهندسي برق كليه گرايشها-مهندسي مكانيك كليه گرايشها-مهندسي علمي – كاربردي عمران (شبكه هاي آب و فاضلاب)، تاسيسات (كليه گرايشها) ، مهندسي مكانيك (تاسيسات حرارتي و برودتي و تاسيسات) مهندسی صنایع.

7

مرد

7

کارشناس محیط زیست

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی محیط زیست ، زراعت واصلاح نباتات ، مهندسی فضای سبز ،مهندسی محیط زیست ، بهداشت محیط ، باغبانی ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای

4

مرد و زن

8

کارشناس روابط عمومی

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی گروه فرهنگی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، مدیریت دولتی ، روابط عمومی ، زبان خارجه بین الملل.

1

مرد و زن

9

کارشناس فضای سبز

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی فضای سبز ، باغبانی ، کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات )،‌ آبیاری ، مهندسی تولیدات گیاهی .

3

مرد و زن

10

کارشناس آمارو فناوری اطلاعات

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار) مهندسی IT( کلیه گرایشها ) – مهندسی صنایع – آمار و ریاضی.

17

12 نفر مرد

5 نفر زن

11

کارشناس انهار و مسیلها

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی جغرافیا ( اقلیم – هیدرولوژی – طبیعی )، زمین شناسی ( کلیه گرایشها )، زمین شناسی ( ژئوشیمی ) ، علوم زمین ( آب شناسی و زمین شناسی )،مهندسی آب (آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی،مهندسی عمران ( مهندسی آب ) ،
عمران( آبشناسی آبهای زیرزمینی ).

2

مرد

12

کارشناس امور اداری وبیمه ای

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت امور بیمه ای

2

مرد و زن

13

حسابدار

لیسانس و بالاتر

مدیریت بازرگانی، مدیریت حسابرسی،مدیریت صنعتی، اقتصاد، حسابداری – مدیریت دولتی

16

مرد و زن

14

کارشناس ترافیک 

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران ( گرایش برنامه ریزی حمل و نقل ، راه و ترا بری ، ترافیک )

8

مرد و زن

15

کارشناس حقوقی

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی حقوق ، علوم قضایی، حقوق جزاء و جرم شناسی،حقوق خصوصی،حقوق بین الملل، حقوق عمومی ، حقوق کیفری (جرم شناسی )

22

مرد

16

کارشناس تربیت بدنی

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی امور تربیت بدنی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، مدیریت و برنامه ریزیتربیت بدنی ،

1

مرد و زن

17

کتابدار

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی ( کتابداری ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی و 
برنامه ریزی کتابداری)

1

مرد و زن

18

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت آموزشی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت دولتی

1

مرد و زن

19

کارشناس هنری

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی هنر

1

مرد و زن

جمع

160

 

 

کاربر گرامی:  لطفا جهت ثبت نام از مرورگر IE  ورژن 7 و بالاتر استفاده نمایید.

لطفا برای ادامه روند ارسال اطلاعات استخدامی خود اینجا کلیلک نمایید .
 • سایت کاریابی karyab.net ارائه دهنده بروزترین اگهی استخدام های کشور، جهت امنیت خاطر و رفاه حال کارجویان گرامی، پیشنهاد می کند که حتما نکات و توصیه های استخدامی این مطلب را از اینجا مطالعه کنند. کارجوی عزیز شما همواره میتوانید آرشیو دسته ای استخدام جدیدترین اخبار استخدامی کشور را از اینجا پیگیری نمایید. سایت کاریاب بزرگترین و قدیمی ترین ناشر آگهی های اخبار ایران استخدام کلیه مشاغل در تمامی شهرهای ایران را ارائه میدهد.

  نیازمندیهای همشهری تهران

  نیازمندهای همشهری کرج

  نیازمندیهای روزنامه خراسان

  دانلود فایل “از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی”

  کانال رسمی سایت کاریاب

 • پیشنهاد ویژه برای متقاضیان آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در سال 1396

  دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی در سال 1386 ، مرجعی بسیار ارزنده برای آزمون استخدامی پیش روی دستگاههای اجرایی در سال 1396 می باشد که توسط تیم تحریریه سایت کاریاب دات نت تهیه شده است و به تمامی متقاضیان این آزمون پیشنهاد می گردد.

  دانلود فایل

 • پیشنهاد ویژه به متقاضیان آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 1396

  استخدام وزارت نیرو

  دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ، مرجعی بسیار ارزنده برای آزمون استخدامی پیش روی این بانک در سال 1396 می باشد که توسط تیم تحریریه سایت کاریاب دات نت تهیه شده است و به تمامی متقاضیان این آزمون پیشنهاد می گردد.

 • از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی را قورت بده !

   

  این مجموعه ارزشمند " از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی "  شامل :

  • نحوه بررسی آیتم های آگهی های استخدامی
  • آنالیز شرایط و تطبیق محتویات آگهی های استخدامی
  • نحوه نوشتن رزومه کاری جذاب و استاندارد
  • نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت های دولتی و خصوصی معتبر و بزرگ (بانکها، سپاه، آموزش و پرورش، ارتش، وزارت نیرو، تامین اجتماعی و ده ها سازمان دیگر )
  • بررسی و آنالیز کامل روند گزینش در استخدامی های دولتی
  • سوالات مصاحبه استخدامی با جواب
  • بررسی و تحلیل سوالات عقدیتی و روانشناسی در گزینش های استخدامی
  • تحلیل و بررسی معاینات پزشکی
  • و ده ها مورد دیگر

  که با مطالعه کامل این کتاب میتوانید با آمادگی کامل همراه با اعتماد بنفس عالی در آزمونها ، مصاحبه ها و مراحل گزینش انواع ارگان های دولتی و خصوصی شرکت کنید.

  دانلود این مجموعه ارزشمند و گرانبها

 • نمونه سئوالات عمومی استخدامی + پاسخ تشریحی

  این بسته شامل اصل دفترچه های آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش طی سالهای اخیر به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی  میباشد .

  ین بسته نمونه سئوالات عمومی استخدامی برای آزمونهای پیش رو ، شامل موارد زیر میتواند بسیار مفید و کاربردی باشد و شما را با فضای کلی نمونه سئوالات مطرح شده در این آزمون ها آشنا نماید :

  • سومین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی
  • آزمون استخدامی آموزش و پرورش
  • آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی
  • آزمون استخدامی بانک ها و موسسات مالی و غیرمالی
  • آزمون استخدامی تامین اجتماعی
  • آزمون استخدامی وزارت نیرو
  • و سایر آزمون های استخدامی که دارای بخش سئوالات عمومی می باشند

  قطعا با مطالعه این نمونه سئوالات استخدامی ، بسیاری از سئوالات شما در خصوص منبع ، نوع و سطح سئوالات استخدامی مهم که از طریق سازمان سنجش کشور که از این به بعد همه ساله شاهد اجرای آن توسط این سازمان خواهیم بود ، پاسخ داده خواهد شد و می توانید شمایی کلی را در خصوص این آزمون های استخدام داشته باشید. و از طرفی با بررسی این سئوالات میزان تسلط خود را در مباحث مطرح شده ، خواهید سنجید و به طبع آن خود را برای آزمون های پیش رو آماده تر خواهید ساخت.

  دانلود این مجموعه مفید و با ارزش


  دیدگاه کاربران

  امکانات ویژه برای کارفرماها

  امکانات بسیار خاصی را برای کارفرمایان مهیا کرده ایم که می توانند بهینه تر و سریعتر از هر زمان دیگری به خواسته های خود در بخش جذب کارمند دست پیدا کنند

  مشاهده

  ثبت آگهی استخدام

  کارفرمایان با ثبت آگهی استخدامی خود در سایت و درج شرایط و خصوصیات کامل کارمندان خود در آن ، در هزینه ها و زمان خود صرفه جویی می کنند

  مشاهده

  رزومه کاری

  کارجویان با ثبت کامل رزومه خود و درج سوابق و توانایی های خود در آن ، شانس شان را برای بهتر دیده ترشدن و انتخاب شدن توسط کارفرمایان چند برابر می کنند

  مشاهده

  نمونه سوالات استخدامی

 • از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی

  در صورتی که در بررسی و آنالیز کامل روند گزینش در استخدامی های دولتی و خصوصی ، سوالات مصاحبه استخدامی و نحوه پاسخگویی به آنها ، بررسی و تحلیل سوالات عقدیتی و روانشناسی در گزینش های استخدامی دولتی و خصوصی ، تحلیل و بررسی معاینات پزشکی و ده ها مورد دیگر استخدامی درگیر هستید ، به شما پیشنهاد می شود این جزوه را تهیه نمایید
 • دانلود جزوه فوت و فن های استخدام