ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام شرکت کشت وصنعت نادر واقع در مشهد

تاریخ انتشار: 1393/01/25
تعداد دیدگاه: یک دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام شرکت کشت وصنعت نادر

سمت

جنسیت

تحصیلات

سایر شرایط

کارشناس کنترل کیفیت

خانم

لیسانس گیاهان دارویی یاصنایع غذایی

2 سال سابقه کار مرتبط

مهندسIT

آقا

3 سال سابقه کارمفید

پرسنل مالی

آقا

ترجیحالیسانس

آشنابه اموربانکی،کامپیوترونرم افزارمالی 2سال سابقه کار

پرسنل بخش فنی

آقا

دیپلم

3 سال سابقه کارمرتبط

کارگرانبار

آقا

حداقل دیپلم

2 سال سابقه کارمرتبط،توانایی جابجایی کالا

کارگرتولید

آقا

حداقل دیپلم

متاهل ، 2 سال سابقه کارمرتبط

خدمات

خانم

با سواد

باتجربه ودارای سابقه کار

خدمت کارمنزل

خانم

با سواد

شبانه روزی یاشیفت شب باحقوق و مزایای مکفی

 

ساعت تماس : 8 الی 15 شرکت کشت وصنعت نادر

تلفن : 7297291

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران