ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

تاریخ انتشار: 1391/01/15
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران  استخدام مینماید.

 

الف)شرایط عمومی

  • معتقد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور

  • التزام به قانون اساسي وساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران

  • رعايت شئونات اسلامي و حجابدر محيط كار

  • نداشتن سابقه همكاري و عضويتدر گروههاي سياسي غيرقانوني

  • نداشتن اعتياد به موادمخدر

  • نداشتن سوء پيشينه كيفري وعدم اشتهار به سوء اخلاق

  • عدم اشتغال یا داشتن هرگونه تعهد تحصیلی، آموزشی، خدمتی به سازمانها، ادارات و موسسات دولتی، عمومی و خصوصی ( برای مشاغل تمام وقت شرکتی )

  • نداشتن تعهد خدمت و رابطهاستخدامي در ساير شركتها و مؤسسات

  • برخورداري از سلامت جسمانيبراي انجام وظايف محوله با توجه به شغل استخدامي مورد نظر

  • قبول تعهد خدمت در محلتعيين شده از طرف شركت

 


ب)شرایط اختصاصی

 – انجام خدمت مقدس سربازی یا داشتن معافیت دائم(به استثناء معافیت‌هاي پزشکی خاص مطابق مقررات شركت) براي آقايان.

–  حداکثر سن برای داوطلبان دیپلم و فوق دیپلم 25 سال و لیسانس و بالاتر 35 سال .

– دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر

– آشنایی با رایانه در حد ICDLمقدماتی براي مشاغل خاص مطابق مقررات شركت

– کسب موفقیت در مراحل مختلف انتخاب و استخدام 


ج)تذکرات

– وضعیت استخدامی پذیرفته شدگان برابر مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد.

– در صورت اثبات هرگونه تخلف در اصالت و اعتبار مدارک ارائه شده در مراحل انتخاب و استخدام، ضمن جلوگیری از ادامه‌ي مراحل، داوطلب از همکاری با شرکت محروم و خسارت های احتمالی بنا به تشخیص شرکت اخذ خواهد شد.

– شرکت در مراحل مختلف انتخاب و استخدام، صرفا در جهت شناسایی قابلیتها و توانمندیها و احراز میزان تناسب شايستگي‌هاي داوطلبان با مشاغل مورد نیاز شرکت و اولویت بندی داوطلبان اقدام می نماید و عدم پذیرش برخی از داوطلبان به منزله‌ي نفی توانمندیها و صلاحیت‌های آنان در عرصه های دیگر نخواهد بود.

 

– شرکت به مدارک مخدوش و ناقص داوطلبان ترتیب اثر نخواهد داد.

صفحه ثبت نام

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران