ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام شركت بيمه سينا (سهامی عام)

تاریخ انتشار: 1392/04/11
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

 

شركت بيمه سينا (سهامی عام) به منظور تأمين منابع انسانی براي رده‌های كارشناسی و مديريتی در سراسر كشور، از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی دعوت به همكاري می نمايد. از متقاضيان محترم در صورت تمايل به همكاری بر اساس جدول زير و شرايط مربوطه، خواهشمند است فرم درخواست همكاري را در سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.sinainsurance.com تكميل فرمايند.

شركت بيمه سينا (سهامی عام) به منظور تأمين منابع انسانی براي رده‌های كارشناسی و مديريتی در سراسر كشور، از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی دعوت به همكاري می نمايد.

محل خدمت

اولويت استخدام بر اساس رشته تحصيلي

حوزه فعاليت

سراسر كشور

مديريت بيمه

بيمه

سراسر كشور

حسابداري- مديريت مالي

مالي

تهران

حسابداري- مهندسي صنايع- مديريت- اقتصاد

امور شعب و نمايندگان

تهران

روابط عمومي- گرافيك- روزنامه نگاري- خبرنگاري

روابط عمومي و تبليغات

سراسر كشور

حقوق

امور حقوقي و قراردادها

سراسر كشور

مديريت (گرايش بازرگاني،دولتي،صنعتي)

امور اداري و پشتيباني

تهران

مديريت (گرايش منابع انساني،دولتي،صنعتي)- مهندسي صنايع

مديريت منابع انساني (امور آموزش،كارگزيني و توسعه منابع انساني،رفاهي)

تهران

كارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت صنعتي-حسابداري

برنامه ريزي و بودجه

تهران

كارشناسي ارشد علوم محاسبات و برنامه‌ريزي بيمه – مهندسي مالي- مديريت- اقتصاد

مطالعات و ريسك

تهران

كارشناسي مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

فن آوري اطلاعات و ارتباطات

سراسر كشور

رشته هاي پزشكي و پيرا پزشكي

بيمه هاي اشخاص

سراسر كشور

كارشناسي مديريت بيمه با سابقه كار در رشته درمان

بيمه هاي اشخاص


شرايط احراز:

·      كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم براي متقاضيان مرد

·      حداقل مدرك تحصيلي مورد پذيرش كارشناسي از دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي

·      افرادي كه اضافه بر شرايط فوق داراي گواهينامه‌هاي تخصصي و حرفه‌اي منطبق با حوزه‌هاي مورد درخواست از موسسات معتبر مي‌باشند، از امتياز بيشتري جهت استخدام برخوردار خواهند بود.
 

 

از كليه داوطلبين خواهشمند است از ارسال مدارك به صورت پستی و يا نمابر و يا پست الكترونيك و يا مراجعه حضوری به ستاد تهران و يا شعب سرپرستی شهرستان‌های شركت بيمه سينا اكيداً خودداری فرمايند. بديهی است صِرف تكميل و ارسال فرم درخواست همكاري، هيچ گونه تعهدي براي شركت بيمه سينا وجود نخواهد داشت و در زمان لازم از متقاضيان منتخب جهت مصاحبه حضوری توسط كميته استخدام و يا آزمون كتبی دعوت به عمل خواهد آمد. بديهی است اخذ حد نصاب در مراحل مختلف به معناي تعهد استخدام برای شركت بيمه سينانبوده و تنها افرادی كه كتباً اسامی آنها اعلام خواهد شد، به عنوان واجدين شرايط استخدام تلقي خواهند گرديد. آخرين مهلت تكميل و ارسال فرم درخواست همكاري تا وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 13 تیر 92 بوده و زمان قابل تمديد نخواهد بود.

فرآیند استخدام:

1-  ثبت نام در سايت شركت بيمه سينا به آدرس www.sinainsurance.com

2-  بررسي مشخصات متقاضيان استخدام و دعوتبه آزمون در صورت تاييد شرايط اوليه (دعوت از طريق سامانه پيامك خواهد بود، به همينمنظور در ثبت اطلاعات تلفن همراه دقت لازم صورت گيرد(

3-  پرداخت هزينه آزمونبه مبلغ 200،000 ريال معادل بيست هزار تومان توسط متقاضي (پس از دريافت پيام دعوتبه آزمون) به شماره حساب 1-678534-801-396 به نام "شركت بيمه سينا" نزد بانك سيناشعبه بهشتي) و ارسال تصوير فيش بانكي به پست الكترونيكي [email protected] (تاييديه دريافت فيش به متقاضيان ارسال خواهد شد)

از متقاضيان درخواستمي گردد از پرداخت هزينه قبل از دريافت پيام دعوت به آزمون خودداري فرمايند درغيراينصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

4-  دريافت و بررسي مستنداتمتقاضيان و برگزاري آزمون كتبي و انجام مصاحبه عمومي و تخصصي (تاريخ آزمون اواخرتير 92 مي‌باشد، تاريخ دقيق متعاقباً اطلاع‌رساني خواهد شد)

رشته هاي تحصيلي

عمومي بيمه

تخصصي

ICDL

روانشناختي

مديريت بيمه

*

*

*

*

حسابداري و مالي

*

*

*

*

ساير رشته ها

*

 

*

*

منابع آزمون همان منابع معتبر موجود در هر حوزه مي باشدو منابع خاصي معرفي نمي گردد.

5-  انتخاب نهايينفرات بر اساس نتايج ارزيابي استخدامي و انجام مراحل اداري جذب و استخدام

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران