ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام شبکه بهداشت و درمان کمیجان

تاریخ انتشار: 1391/12/21
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

شبکه بهداشت و درمان کمیجان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی – ریال

توضیحات

تلفن

مرکزی

کمیجان

ملاجرد

پزشک عمومی

دکترا

1

28.000.000 ریال

ساعت 8 الی 16 و 15 شی بیتوته

0862

5552285

5452081

5323233

5222223

اسفندان

پزشک عمومی

دکترا

1

23.500.000 ریال

ساعت 8 الی 16 بدون بیتوته

سمقاور

پزشک عمومی

دکترا

1

24.000.000 ریال

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران