ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام شبکه بهداشت و درمان کبودر آهنگ واقع درکبودرآهنگ همدان

تاریخ انتشار: 1392/04/25
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

شبکه بهداشت و درمان کبودر آهنگ

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

همدان

کبودر آهنگ

شبکه بهداشت

پزشک عمومی

دکترا

8

15.000.000 تا 27.000.00 ریال

طرح پزشک خانواده روستایی- بیتوته کامل

0812-

5223722-

5223721-4-

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران