ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام شبکه بهداشت و درمان دهاقان

تاریخ انتشار: 1390/11/07
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

اصفهان

شبکه بهداشت و درمان دهاقان

 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

اصفهان

دهاقان

کلنیک امام سجاد (ع) و بیمارستان شهدا

پزشک عمومی

دکترا

5

طبق پرداخت بیمارستانهای دولتی

شیفتی

0322

2625800

2623914

گوش و حلق و بینی

متخصص

2

روزکار

پاتولوژی

متخصص

1

رادیولوژی

متخصص

1

قلب و عروق

متخصص

1

داخلی

متخصص

1

زنان و زایمان

متخصص

2

جراحی

متخصص

2

داروسازی

دکترا

1

بینایی سنجی

کارشناس

1

تغذیه

کارشناس

1

قانون کار + پرکیس

چشم

متخصص

2

طبق پرداخت بیمارستانهای دولتی

شنوایی سنجی

کارشناس

1

قانون کار + پرکیس

ارتوپدی

متخصص

2

طبق پرداخت بیمارستانهای دولتی

فیزیوتراپ

کارشناس

1

پزشک عمومی

دکترا

4

قرارداد پزشک خانواده

پزشک عمومی

دکترا

3

قرارداد تبصره 3

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران