ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام شبکه بهداشت و درمان تکاب آذربایجان غربی

تاریخ انتشار: 1391/02/01
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

شبکه بهداشت و درمان تکاب

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میران حقوق و مزایای پرداختی – ریال

توضیحات

تلفن

آذربایجان غربی

 

تکاب

شبکه بهداشت و درمان

پزشک عمومی

دکترا

 2

40 . 000 . 000 ریال

شیفتی

5222

875 – 0482

5229

616

پزشک عمومی

دکترا

 9

25 . 000 . 000 ریال

روزانه 8 ساعت

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران