ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام شبکه بهداشت و درمان بروجرد

تاریخ انتشار: 1390/10/20
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

لرستان

شبکه بهداشت و درمان بروجرد

 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

لرستان

 

بروجرد

شبکه بهداشت و درمان بروجرد

 

پزشک

دکترا

10

 

جهت بیمارستان های تابعه

-0662

3530042

3530043

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران