ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دفتر مرکزی شرکت نارفوم کار

تاریخ انتشار: 1392/12/01
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دفتر مرکزی شرکت نارفوم کار استخدام می نماید

کد

شرح شغل

رشته تحصیلی و تعداد

ET

طراحی سیستم های اعلان و اطفا حریق و جریان ضعیف

الکترونیک ، 6

MT

طراحی سیستم های اطفا حریق

مکانیک ، 7

ES

مهندسی فروش سیستم های اعلان حریق و سیستم های جریان ضعیف

الکترونیک ، 4

 
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران