ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دستگاه هاي اجرايي استان چهارمحال و بختياري

تاریخ انتشار: 1391/12/23
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

 

استانداري چهارمحال و بختياري براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود و ساير دستگاههاي اجرايي استان و به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستور العمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكار گيري افراد در دستگاههاي اجرايي و با رعايت عدالت استخدامي و توزيع برابري فرصت ها در مشاغل اداري و از  محل مجوز شماره4550/110/ دم  مورخ 21/12/90  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور   و در اجراي مصوبه شماره 176441/ت 48702 هـ مورخ 30/9/91 (و اصلاحيه شماره 225651/ت 48702 هـ مورخ 17/11/91 (طرح مهر آفرين)) تعداد  302 نفر از افراد واجد شرايط را  از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي ، تخصصي ، مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي نمايد .

دانلود آگهي استخدامي

ثبت نام(و ويرايش اطلاعات) آزمون استخدامي

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران