ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام در آموزشگاه نظامي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انتشار: 1392/05/31
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

آگهي استخدام در آموزشگاه نظامي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران

نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تامين نيروي انساني خود از بين دارندگان ديپلم جهت آموزشگاه نظامي بصورت پيماني داوطلب پسر مي پذيرد.

الف) شرايط عمومي:

1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2ـ متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي 3ـ داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان نهاجا (حداقل قد 160 سانتي متر) 4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري، سياسي، اخلاقي 5ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي 6ـ موفقيت در آزمايش هاي ورودي (علمي، عقيدتي، مصاحبه حضوري  و ورزش) 7ـ با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزشي لازم است داوطلبان مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشي مجرد باقي بمانند.

يادآوري مهم

(1)         داشتن مدرك تحصيلي قبولي ديپلم متوسطه در يكي از رشته هاي  رياضي فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني با معدل كل حداقل 14 و معدل كتبي حداقل 10

تبصره:دارندگان معدل بالاتر داراي اولويت بوده و فرزندان شاهد و از اعمال شرط معدل معاف مي‌باشند.

(2)         فقط از متولدين اول مرداد ماه سال 71 تا آخر اسفند ماه سال 74 ثبت نام بعمل مي آيد (داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.)

تبصره:مدت 5 سال به حداكثر سن فرزندان شاهد اضافه خواهد شد

(3) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي   مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است)

(4) كليه قبول شدگان مراحل گزينش بر اساس اولويت هاي كميته نهايي گزينش انتخاب خواهند شد.

(5) در هر مرحله از گزينش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط اعلام شده مي باشد از ادامه مراحل گزينش وي جلوگيري بعمل خواهد آمد

(6) مدت قرارداد خدمت پيماني 5 سال است و تمديد و تجديد آن مجاز نمي‌باشد ولي كاركنان پيماني مي‌توانند در صورت نياز نهاجا و تمايل فردي و دارا بودن شرايط لازم در طول مدت قرارداد براي كادر ثابت استخدام شوند

(7) متقاضيان استخدام پيماني كه قبلاً داراي سابقه خدمت پيماني در نيروهاي مسلح بوده‌اند واجد شرايط استخدام نمي‌باشند.

(8) خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

 ب) امتياز ها

1- دانش آموزان در طول مدت آموزش حداقل يك ساله، شبانه روزي بوده وكليه هزينه ها از قبيل: وسايل كمك آموزشي، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، مسكن و وسايل زيست به عهده نيروي هوايي خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق، برابر قوانين و مقررات به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره: تنها همسر و فرزند مستخدمين به عنوان عائله تحت تكفل آنان محسوب مي گردند.

2- دانش آموزان، پس از پايان دوره آموزش، به درجه گروهبان يكمي نايل و از حقوق و ديگر امتيازهاي مربوط برابر مقررات جاري برخوردارمي گردند.

1-  فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، از امتيازات مصوب برخوردار خواهند شد.

2-  بسيجيان فعال و فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.

پ)مدراك مورد نياز براي ثبت نام

1- يك قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده.

1-اصل گواهي موقت و ريز نمرات ديپلم.

2-اصل شناسنامه.

3-اصل كارت ملي يا ابلاغيه ملي.

4-اصل كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت.

5-خانواده درجه 1 شهداء، جانبازان، آزادگان، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح و بسيجيان فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت آنان را ارائه نمايند.

ت) نحوه ثبت نام

1- داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ 5 مرداد 92 در ساعات اداري (8:00 الي 13:00 )  يكي از روزهاي هفته حضوراً به يكي از حوزه‌هاي ثبت نام مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

تبصره:پايان مهلت ثبت نام براي داوطلبان تهران و شهرستان 31 مرداد 92 مي باشد.

2- ثبت نام بصورت حضوري است، لذا به مداركي كه بصورت پستي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد

ث) نشاني محل هاي  ثبت نام

1- تهران: خيابان پيروزي- روبروي تالار بهمن نهاجا-دفتر استخدام ستاد نهاجا- تلفن: 39964785-021.

2- تهران : ميدان امام حسين- خيـابـان دمـاونـد –  ايسـتگاه فرودگاه –  فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرائي – دايره گزينش و استخدام –تلفن :33341798-021

3- شيراز :بلوار مدرس – درب دوم پايگاه هوايي –دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :7209357-0711

4- اصفهان : خانه اصفهان – خيابان گلخانه – چهار راه نيروي هوايي- منازل سازماني– دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :4439767- 0311

5- تبريز :ميدان آذربايجان – خيابان فرودگاه –پايگاه دوم شكاري – دفتر استخدام نيروي هوايي –تلفن :2642400-0411

6-همدان :شهرستان كبودر آهنگ – پايگاه سوم شكاري شهيد نوژه – ساختمان هتلH – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح – دفتر استخدام نيروي هوايي تلفن:5552724-0812

7-دزفول : پايگاه چهارم شكاري – بين دزفول و انديمشك – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :6268741 -0641

8- بوشهر: پايگاه ششم شكاري – ميدان حر(بهمني) – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن 4563300-0771

9-بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب – روبروي شهرك توحيد – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :3701515-0761

10-محمودآباد: كيلومتر 6 جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه نهاجا – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن 39964441-021

11-مشهد : انتهاي خيابان نخ ريسي – منطقه پدافند هوايي شمال شرق – دفتر استخدام – جنب بانك سپه – تلفن :3442828 -0511

12- كرمانشاه: بلوار شهيد كشوري- نرسيده به ميدان امام- مهمانسراي نگين- دفتر استخدام- تلفن:    4234838-0831.

 ج) زمان و مكان برگزاري آزمون ورودي:

 

زمان برگزاري آزمون

ساعت 00/07 صبح مورخه 4 شهریور ماه  92

محل برگزاري آزمون

در موعد ثبت نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد

مواد  امتحاني 

زبان انگليسي– زبان و ادبيات فارسي –  دين و زندگي –  رياضي – رايانه و آزمون هوش و اطلاعات عمومي در  سطح مقطع متوسطه

 

روابط عمومی نیروی هوایی ارتش

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران