ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام درمانگاه شبانه روزی کیمیاگرتهران

تاریخ انتشار: 1392/01/29
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

درمانگاه شبانه روزی کیمیاگر

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

کیمیاگر

هماتولوژی

فوق تخصص

1

پرکیس

عصر

44119611

داخلی

متخصص

1

صبح

پوست- آقا

متخصص

2

صبح و عصر

ارتوپدی

متخصص

1

صبح

چشم

متخصص

1

ارولوژی

متخصص

1

اپتومتری

کارشناس

1

صبح و عصر

بهیار

دیپلم

4

طبق قانون کار

صبح و عصر

دستیار دندانپزشک

فوق دیپلم

4

صبح و عصر

کارگزینی

کارشناس امور اداری

1

صبح

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران