ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام درمانگاه شبانه روزی احسان شهرستان کرمان

تاریخ انتشار: 1392/04/19
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

درمانگاه شبانه روزی احسان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

کرمان

کرمان

احسان

دندانپزشک

دکترا

2

براساس قانون کار

خانم و آقا

0341-

2522667-8-

09133407811

فیزیوتراپ

کارشناس

1

خانم

پرستار

کارشناس

4

تکنسین اتاق عمل

کاردان

4

هوشبری

کاردان

2

بهیار

دیپلم

4

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران