ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام درمانگاه دکتر رحمانی فر واقع در شهر ری

تاریخ انتشار: 1391/02/02
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

درمانگاه دکتر رحمانی فر

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میران حقوق و مزایای پرداختی – ریال

توضیحات

تلفن

تهران

شهرری

دکتر رحمانی فر

پزشک عمومی

 

دکترا

5

درصدی و حقوق ثابت

شیفت های مختلف

 – 021

55204

966

09124

991577

دندانپزشک

دکترا

3

درصدی

صبح با عصر

ماما

کارشناس یا ارشد

2

درصدی و حقوق ثابت

پرستار یا بهیار

کارشناس یا دیپلم

3

حقوق ثابت

صبح و عصر وشب

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران