ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام درمانگاه خیریه مهدیه همدان

تاریخ انتشار: 1391/01/28
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

درمانگاه خیریه مهدیه همدان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق ومزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

     

 

 

همدان

 

 

 

همدان

     

درمانگاه

خیریه

مهدیه

همدان

اطفال

متخصص

  1

حق السهم برابرکارکرد

 

-0811

8271049

0918111

4815

رادیو

لوژی

کارشناس

خانم

 

 1

طبق قانون

کار

طبق قانون

کار

دندان

پزشک

دکترا

 2

حق السهم برابرکارکرد

 

ارتوپدی

متخصص

 1

حق السهم برابرکارکرد

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران