ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام درمانگاه خیریه شهید موسوی واقع در تهران

تاریخ انتشار: 1392/11/12
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

 

درمانگاه خیریه شهید موسوی

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

شهید موسوی

داخلی

متخصص

1

پرکیس

عصر زوج

77862343

09121332152

دندانپزشک

دکترا

1

عصر ها

پرستار

کارشناس

1

قانون کار

شب

 

 

 

بهیار

کاردان

1

 

شب

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران