ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام درمانگاه خیریه شهید صدر واقع در تهران

تاریخ انتشار: 1392/05/12
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

درمانگاه خیریه شهید صدر

استان

َشهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختنی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

شهید صدر

پرستار

کارشناس

2

طبق قانون کار

از ساعت 8 الی 16

55809785-

55570306

بهیار

دیپلم

2

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران