ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام درمانگاه تامین اجتماعی لردگان واقع در خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 1392/03/27
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

درمانگاه تامین اجتماعی لردگان

 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

خراسان جنوبی

سرایان

سرایان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

25.000.000

 

0562-

8222800

سه قلعه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

25.000.000

آیسک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

25.000.000

درمیان

طبس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

33.000.000

0562-

3224790

خوان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

32.000.000

تخته جان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

29.000.000

نهبندان

چهار فرسخ

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

30.000.000

0562-

6225366

بیرجند

گازار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

26.000.000

0561-

4445671

شاخن

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

32.000.000

سربیشه

سربیشه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

25.000.000

0562-

3623726

لانو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

32.000.000

درح

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

30.000.000

قاین

گرغند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

25.000.000

0562-

5226315

چاهک موسویه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

28.000.000

محمد آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

27.000.000

اسلام آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

25.000.000

حاجی آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

30.000.000

زهان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

28.000.000

آبیز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

30.000.000

اسفندن

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

28.000.000

خشک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

25.000.000

 

تلفن معاونت بهداشتی دانشگاه بیرجند – مسئول پزشک خانواده: 4436585- 4445501

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران