ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام درمانگاه اما علی (ع) واقع در فارس

تاریخ انتشار: 1391/10/06
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

درمانگاه اما علی (ع)

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

فارس

قیروکارزین

امام علی (ع)

پزشک

دکترا

1

طبق طرح پزشک خانواده

یک شیفت – ضریب منطقه محروم

07924227923

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران