ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دانگشاه علوم پزشکی قزوین

تاریخ انتشار: 1392/12/01
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

 

مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده

دانگشاه علوم پزشکی قزوین

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی-ریال

توضیحات

تلفن

قزوین

آبیک

قشلاق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

30441660

 

02822823988

خاکعلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

26321000

 

ناصرآباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23029160

 

زیاران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

20015660

 

البرز

باورس

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18162000

 

02822244407

شریف آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22729190

 

نصرت آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22883166

 

تاکستان

نرجه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25203350

 

02825230204

ضیاء آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25000000

 

اسفرورین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

32000000

 

اک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

27904240

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران