ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد در خراسان رضوی

تاریخ انتشار: 1393/03/28
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

خراسان رضوی

مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

ریال

توضیحات

تلفن

خراسان رضوی

گناباد

الزهرامند

پزشک عمومی

دکترا

1

26000000

با امکانات رفاهی جهت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

0533

7220191

فیاض بخش

پزشک عمومی

دکترا

1

26500000

بجستان

فخر آباد

پزشک عمومی

دکترا

1

27000000

0533

6226802

شهید آقایی

پزشک عمومی

دکترا

1

19300000

جزین

پزشک عمومی

دکترا

1

28000000

تلفن معاونت بهداشتی دانشگاه گناباد – مسئول پزشک خانواده : 05337220189

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران