ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

تاریخ انتشار: 1391/01/26
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

       همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میران حقوق و مزایای پرداختی-ریال

توضیحات

تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدان

 

 

 

 

 

 

 

 

   ملایر

زمان آباد

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

13.000.000

 

 

 

 

 

 

 

قرارداد

پزشک

خانواده

یا

به صورت

طرحی

-0851

3340102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0852

3235916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0811

8282050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0811

8282050

 

 

 

ازناو

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

20.000.000

پیروز

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

16.000.000

سامن

(شبانه

روزی)

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

13.000.000

مانیزان

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

12.000.000

اورزمان

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

13.000.000

جوراب

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

15.000.000

جوکار

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

17.000.000

حسین

آباد شاملو

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

16.000.000

ازندریان

(شبانه روزی)

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

17.000.000

 

اسلام آباد

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

15.000.000

 

 

 

ملایر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فامنین

 

کهکدان

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

13.000.000

انوچ

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

12.000.000

علی آباد دمق

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

15.000.000

جوزان

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

18.000.000

شعبان

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

2

20.000.000

باباقاسم

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

20.000.000

شهرک

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

20.000.000

رزینی

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

2

20.000.000

طائمه

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

13.000.000

گوشه

سعدوقا

ص

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

2

15.000.000

دهفول

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

15.000.000

گیان

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

2

17.000.000

برزول

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

3

19.000.000

فیروزان

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

3

17.000.000

شماره3

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

10.000.000

شماره4

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

12.000.000

آبشینه

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

13.000.000

بیوک آباد

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

12.000.000

جورقان

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

2

10.000.000

شورین

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

14.000.000

فرهنگیا

ن

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

12.000.000

قهاوند

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

17.000.000

گنبد

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

11.000.000

مریانج

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

13.000.000

تجرک

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

20.000.000

طاوه

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

20.000.000

فامنین

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

1

16.000.000

 

 

شماره تلفن معاونت بهداشتی(گروه گسترش):4225418-0811

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران