ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تاریخ انتشار: 1391/07/11
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

لرستان

ازنا

امامزاده قاسم

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

13.000.000

 

0666230101 – 09166641148

دولت آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

 

مومن آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

 

خاتم الانبیا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.000

 

دربند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

20.000.000

 

کوهدشت

پدروند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

20.000.000

 

06636223073- 09168617704

چغابل

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

22.000.000

 

خوشناموند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

 

گراب

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

20.000.000

 

چاپیت

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

21.000.000

 

محمد رسول الله

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

22.000.000

 

گرخشاب

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

21.000.000

 

درب گنبد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

19.000.000

 

بروجرد

شیروان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

19.000.000

 

09166683968- 06623511717

کرت آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.000

 

جعفر آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.000

 

همت آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.000

 

بزازنا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

20.000.000

 

کفشگران

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

23.000.000

 

پل دختر

معمولان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

20.000.000

 

09163631998 – 06634226801

شماره دو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

22.000.000

 

افرینه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

22.000.000

 

پاعلم

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

21.000.000

 

سراب حمام

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

1.000.000

 

مورانی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

20.000.000

 

هلوش

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

24.700.0000

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران