ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی فسا

تاریخ انتشار: 1391/10/05
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دانشگاه علوم پزشکی فسا

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

 

فارس

فسا

مرکز شماره 1

پزشک عمومی

دکترای عمومی

3

حقوق و مزایا در نسخه 02 شهری براساس سرانه جمعیتی می باشد

 

07312229600

 

مرکز شماره 2

پزشک عمومی

دکترای عمومی

3

 

 

مرکز شماره 3

پزشک عمومی

دکترای عمومی

3

 

 

موسی بن حعفر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

3

 

 

الزهرا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

3

 

 

مرکز شماره 1

ماما

کارشناس

2

در نسخه 02 شهری قرار داد پزشک و ماما با بیمه تنظیم گردیده و حقوق و مزایای ماما بعهده پزشک مربوطه می باشد

 

 

مرکز شماره 2

ماما

کارشناس

2

 

 

مرکز شماره 3

ماما

کارشناس

2

 

 

موسی بن جعفر

ماما

کارشناس

2

 

 

الزهرا

ماما

کارشناس

2

 

 

پایگاه شهری شماره 4

ماما

کارشناس

2

 

 

پایگاه شهری شماره 3

ماما

کارشناس

2

 

 

 

 

پایگاه شهری شماره 8

ماما

کارشناس

2

 

پایگاه شهری شماره 9

ماما

کارشناس

2

 

 

پایگاه شهری شماره 5

ماما

کارشناس

2

 

 
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران