ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تاریخ انتشار: 1391/08/21
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

 

 

 

 

 

 

اردبیل

پیله سوار

شورگل

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

 

8227092-0452

 

نظر علی بلاغی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

تازه کند

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

 

 

7223070-0452

پارس آباد

ولیعصر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

گوشلو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

فیروز آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

گنجگاه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

 

4924477-0452

کوثر

زرج آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

فیروز آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

نقدی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

 

 

5223535-0452

مشکین شهر

صلوات

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

 

پرنجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

نیر

کورائیم

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

 

 

3822138-0452

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران