ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان

تاریخ انتشار: 1391/12/22
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی – ریال

توضیحات

تلفن

خوزستان

آبادان

دانشکده علوم پزشکی آبادان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

 

عقد قرارداد کارانه یا ساعتی

اورژانس بیمارستانهای تابعه

06314484013

ماهشهر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

 

خرمشهر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

 

شاد گان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

 

هندیجان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران