ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی چندین استان

تاریخ انتشار: 1391/03/11
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی چندین استان به منظور تامین نیروی انسانی‌ مورد نیاز خود فراخوان استخدام را در سایت‌های اینترنتی خود منتشر نموده اند. جدول ذیل حاوی اطلاعاتی‌ تا زمان انتشار نشریه بازار کار می‌باشد و در شماره‌های بعدی این نشریه اطلاعات تکمیلی به خوانندگان گرامی‌ عرضه میشود. متن کامل این فراخوان‌ها نیز از طریق سایت بازار کار قابل دسترسی‌ است.

نام دانشگاه

شروع ثبت نام

پایان ثبت نام

تعداد

نشانی‌ اینترنتی

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی اراک

۵/۳/۹۱

۱۵/۳/۹۱

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

۵/۳/۹۱

۱۵/۳/۹۱

۷۷

www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی‌

۶/۳/۹۱

۱۸/۳/۹۱

۲۵۹

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی فارس

۳/۳/۹۱

۱۲/۳/۹۱

۱۰۳۵

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

۵/۳/۹۱

۱۴/۳/۹۱

۲۸۱

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

۶/۳/۹۱

۱۶/۳/۹۱

252

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

۶/۳/۹۱

۱۶/۳/۹۱

47

www.nkums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

۶/۳/۹۱

۱۵/۳/۹۱

424

http://emp.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

۳/۳/۹۱

۱۸/۳/۹۱

64

www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی یزد

۷/۳/۹۱

۱۷/۳/۹۱

97

http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

۷/۳/۹۱

۱۷/۳/۹۱

374

www.arumsazmoon.ir

www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

۶/۳/۹۱

۱۶/۳/۹۱

378

www.zmoon.medilam.ac.ir

www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی بابل

۶/۳/۹۱

۱۵/۳/۹۱

616

www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی بندر عباس

۶/۳/۹۱

۱۵/۳/۹۱

163

www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

۵/۳/۹۱

۱۵/۳/۹۱

264

www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

۶/۳/۹۱

۱۵/۳/۹۱

231

www.azmoonumsu.ir

www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

۸/۳/۹۱

۱۸/۳/۹۱

318

www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

۶/۳/۹۱

۱۶/۳/۹۱

93

Azmoon.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

۸/۳/۹۱

۱۸/۳/۹۱

145

www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

۶/۳/۹۱

۱۵/۳/۹۱

331

www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی همدان

۶/۳/۹۱

۱۵/۳/۹۱

114

www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج

۷/۳/۹۱

۱۷/۳/۹۱

321

www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

۷/۳/۹۱

۱۵/۳/۹۱

229

www.zaums.ac.ir

www.azmoon.zaums.ac.ir

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران